Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Biến tần Schneider ATV900

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Biến tần 350HP ATV930C22N4 220kW 380V
  212,033,800 VNĐ 341,990,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930C22N4

  Biến tần 350HP ATV930C22N4 220kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 220/160kW (350/250HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 427/302A - Khả năng chịu quá tải: 512/453A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 125HP ATV930D90N4 90kW 380V
  100,595,000 VNĐ 162,250,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930D90N4

  Biến tần 125HP ATV930D90N4 90kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 90/75kW (125/100HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 173/145A - Khả năng chịu quá tải: 207.6/217.5A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 100HP ATV930D75N4 75kW 380V
  87,705,200 VNĐ 141,460,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930D75N4

  Biến tần 100HP ATV930D75N4 75kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 75/55kW (100/75HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 145/106A - Khả năng chịu quá tải: 127.2/132A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 75HP ATV930D55N4 55kW 380V
  78,702,800 VNĐ 126,940,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930D55N4

  Biến tần 75HP ATV930D55N4 55kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 55/45kW (75/60HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 106/88A - Khả năng chịu quá tải: 127.2/132A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 60HP ATV930D45N4 45kW 380V
  65,335,600 VNĐ 105,380,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930D45N4

  Biến tần 60HP ATV930D45N4 45kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 45/37kW (60/50HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 88/74.5A - Khả năng chịu quá tải: 105.6/111.8A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 50HP ATV930D37N4 37kW 380V
  55,446,600 VNĐ 89,430,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930D37N4

  Biến tần 50HP ATV930D37N4 37kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 37/30kW (50/40HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 74.5/61.5A - Khả năng chịu quá tải: 89.4/92.3A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 40HP ATV930D30N4 30kW 380V
  46,580,600 VNĐ 75,130,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930D30N4

  Biến tần 40HP ATV930D30N4 30kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 40/30kW (30/25HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 61.5/46.3A - Khả năng chịu quá tải: 73.8/69.5A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 30HP ATV930D22N4 22kW 380V
  41,670,200 VNĐ 67,210,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930D22N4

  Biến tần 30HP ATV930D22N4 22kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 22/18.5kW (30/22HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 46.3/39.2A - Khả năng chịu quá tải: 55.6/58.8A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 25HP ATV930D18N4 18.5kW 380V
  37,919,200 VNĐ 61,160,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930D18N4

  Biến tần 25HP ATV930D18N4 18.5kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 18.5/15kW (25/20HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 39.2/31.7A - Khả năng chịu quá tải: 47/47.6A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 20HP ATV930D15N4 15kW 380V
  34,100,000 VNĐ 55,000,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930D15N4

  Biến tần 20HP ATV930D15N4 15kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 15/11kW (20/15HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 31.7/23.5A - Khả năng chịu quá tải: 38/35.3A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 15HP ATV930D11N4 11kW 380V
  28,780,400 VNĐ 46,420,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930D11N4

  Biến tần 15HP ATV930D11N4 11kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 11/7.5kW (15/11HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 23.5/16.5A - Khả năng chịu quá tải: 28.2/24.8A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 10HP ATV930U75N4 7.5kW 380V
  24,483,800 VNĐ 39,490,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930U75N4

  Biến tần 10HP ATV930U75N4 7.5kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 7.5/5.5kW (10/7.5HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 16.5/12.7A - Khả năng chịu quá tải: 19.8/19.1A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 7.5HP ATV930U55N4 5.5kW 380V
  22,028,600 VNĐ 35,530,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930U55N4

  Biến tần 7.5HP ATV930U55N4 5.5kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 5.5/4kW (7.5/5HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 12.7/9.3A - Khả năng chịu quá tải: 15.2/14A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 5HP ATV930U40N4 4kW 380V
  20,732,800 VNĐ 33,440,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930U40N4

  Biến tần 4HP ATV930U30N4 3kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 3/2.2kW (4/3HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 7.2/5.6A - Khả năng chịu quá tải: 8.6/8.4A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 4HP ATV930U30N4 3kW 380V
  19,914,400 VNĐ 32,120,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930U30N4

  Biến tần 4HP ATV930U30N4 3kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 3/2.2kW (4/3HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 7.2/5.6A - Khả năng chịu quá tải: 8.6/8.4A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 3HP ATV930U22N4 2.2kW 380V
  19,300,600 VNĐ 31,130,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930U22N4

  Biến tần 3HP ATV930U22N4 2.2kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 2.2/1.5kW (3/2HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 5.6/4A - Khả năng chịu quá tải: 6.7/6A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 2HP ATV930U15N4 1.5kW 380V
  18,345,800 VNĐ 29,590,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930U15N4

  Biến tần 2HP ATV930U15N4 1.5kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 1.5/0.75kW (2/1HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 4/2.2A - Khả năng chịu quá tải: 4.8/3.3A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 1HP ATV930U07N4 0.75kW 380V
  17,391,000 VNĐ 28,050,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930U07N4

  Biến tần 1HP ATV930U07N4 0.75kW 380V - Công suất động cơ (ND/HD): 0.75/0.37kW (1/0.5HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 2.2/1.5A - Khả năng chịu quá tải: 2.6/2.3A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 380….480VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
 • Biến tần 100HP ATV930D75M3C 75kW 240V
  140,355,600 VNĐ 226,380,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930D75M3C

  . Biến tần 100HP ATV930D75M3C 75kW 240V - Công suất động cơ (ND/HD): 75/55kW (100/75HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 282/211A - Khả năng chịu quá tải: 338.4/316.5A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 200…240VAC - Tần số nguồn điện cung cấp...
 • Biến tần 75HP ATV930D55M3C 55kW 240V
  133,808,400 VNĐ 215,820,000 VNĐ
  - 38%

  Mã sản phẩm: ATV930D55M3C

  Biến tần 75HP ATV930D55M3C 55kW 240V - Công suất động cơ (ND/HD): 55/45kW (75/60HP) - Dòng điện định mức ngõ ra: 211/176A - Khả năng chịu quá tải: 253.2/264A (120% quá tải trong 60s) - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha 200…240VAC - Tần số nguồn điện cung cấp ngõ...
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll