Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Bộ chuyển nguồn tự động ATNSX gồm có :

- 2 CB Compact NSX 3P hoặc 4P.

- Cơ cấu đóng ngắt CB hoạt động bằng điện.

- Cơ cấu chọn chế độ tự động/bằng tay.

- Bộ nguồn cách ly.

- Bộ điều khiển tự động thông minh.

Bộ chuyển nguồn tự động ATNSX

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Bộ chuyển nguồn 4P 630A LV432894ATNSX22A
  86,962,260 VNĐ 124,231,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV432894ATNSX22A

  Bộ chuyển nguồn 4P 630A LV432894ATNSX22A   - Mã sản phẩm : LV432894ATNSX22A - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 630A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại B: dùng cho 1 nguồn điện lưới và 1 nguồn điện máy phát, bộ điều khiển gắn rời.
 • Bộ chuyển nguồn 4P 400A LV432694ATNSX22A
  66,474,870 VNĐ 94,964,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV432694ATNSX22A

  Bộ chuyển nguồn 4P 400A LV432694ATNSX22A   - Mã sản phẩm : LV432694ATNSX22A - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 400A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại B: dùng cho 1 nguồn điện lưới và 1 nguồn điện máy phát, bộ điều khiển gắn rời.
 • Bộ chuyển nguồn 4P 250A LV431640ATNSX22A
  53,340,210 VNĐ 76,200,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV431640ATNSX22A

  Bộ chuyển nguồn 4P 250A LV431640ATNSX22A   - Mã sản phẩm : LV431640ATNSX22A - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 250A - Dòng cắt Icu : 36kA - Loại B: dùng cho 1 nguồn điện lưới và 1 nguồn điện máy phát, bộ điều khiển gắn rời.
 • Bộ chuyển nguồn 4P 160A LV430640ATNSX22A
  41,874,140 VNĐ 59,820,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV430640ATNSX22A

  Bộ chuyển nguồn 4P 160A LV430640ATNSX22A   - Mã sản phẩm : LV430640ATNSX22A - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 160A - Dòng cắt Icu : 36kA - Loại B: dùng cho 1 nguồn điện lưới và 1 nguồn điện máy phát, bộ điều khiển gắn rời.
 • Bộ chuyển nguồn 4P 100A LV429640ATNSX22A
  33,411,070 VNĐ 47,730,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429640ATNSX22A

  Bộ chuyển nguồn 4P 100A LV429640ATNSX22A   - Mã sản phẩm : LV429640ATNSX22A - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 100A - Dòng cắt Icu : 36kA - Loại B: dùng cho 1 nguồn điện lưới và 1 nguồn điện máy phát, bộ điều khiển gắn rời.
 • Bộ chuyển nguồn 3P 630A LV432893ATNSX22A
  79,346,190 VNĐ 113,351,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV432893ATNSX22A

  Bộ chuyển nguồn 3P 630A LV432893ATNSX22A   - Mã sản phẩm : LV432893ATNSX22A - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 630A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại B: dùng cho 1 nguồn điện lưới và 1 nguồn điện máy phát, bộ điều khiển gắn rời.
 • Bộ chuyển nguồn 3P 400A LV432693ATNSX22A
  57,659,140 VNĐ 82,370,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV432693ATNSX22A

  Bộ chuyển nguồn 3P 400A LV432693ATNSX22A   - Mã sản phẩm : LV432693ATNSX22A - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 400A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại B: dùng cho 1 nguồn điện lưới và 1 nguồn điện máy phát, bộ điều khiển gắn rời.
 • Bộ chuyển nguồn 3P 250A LV431630ATNSX22A
  38,543,890 VNĐ 55,062,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV431630ATNSX22A

  Bộ chuyển nguồn 3P 250A LV431630ATNSX22A   - Mã sản phẩm : LV431630ATNSX22A - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 250A - Dòng cắt Icu : 36kA - Loại B: dùng cho 1 nguồn điện lưới và 1 nguồn điện máy phát, bộ điều khiển gắn rời.
 • Bộ chuyển nguồn 3P 160A LV430630ATNSX22A
  33,374,110 VNĐ 47,677,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV430630ATNSX22A

  Bộ chuyển nguồn 3P 160A LV430630ATNSX22A   - Mã sản phẩm : LV430630ATNSX22A - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 160A - Dòng cắt Icu : 36kA - Loại B: dùng cho 1 nguồn điện lưới và 1 nguồn điện máy phát, bộ điều khiển gắn rời.
 • Bộ chuyển nguồn 3P 100A LV429630ATNSX22A
  31,751,720 VNĐ 45,359,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429630ATNSX22A

  Bộ chuyển nguồn 3P 100A LV429630ATNSX22A   - Mã sản phẩm : LV429630ATNSX22A - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 100A - Dòng cắt Icu : 36kA - Loại B: dùng cho 1 nguồn điện lưới và 1 nguồn điện máy phát, bộ điều khiển gắn rời.
 • Bộ chuyển nguồn 4P 630A LV432894ATNSX12A
  81,211,130 VNĐ 116,015,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV432894ATNSX12A

  Bộ chuyển nguồn 4P 400A LV432894ATNSX12A   - Mã sản phẩm : LV432894ATNSX12A - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 630A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại A : dùng cho 2 nguồn điện lưới, bộ điều khiển gắn liền.
 • Bộ chuyển nguồn 4P 400A LV432694ATNSX12A
  60,430,370 VNĐ 86,329,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV432694ATNSX12A

  Bộ chuyển nguồn 4P 400A LV432694ATNSX12A   - Mã sản phẩm : LV432694ATNSX12A - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 400A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại A : dùng cho 2 nguồn điện lưới, bộ điều khiển gắn liền.
 • Bộ chuyển nguồn 4P 250A LV431640ATNSX12A
  48,491,520 VNĐ 69,273,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV431640ATNSX12A

  Bộ chuyển nguồn 4P 250A LV431640ATNSX12A   - Mã sản phẩm : LV431640ATNSX12A - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 250A - Dòng cắt Icu : 36kA - Loại A : dùng cho 2 nguồn điện lưới, bộ điều khiển gắn liền.
 • Bộ chuyển nguồn 4P 160A LV430640ATNSX12A
  35,992,880 VNĐ 51,418,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV430640ATNSX12A

  Bộ chuyển nguồn 4P 160A LV430640ATNSX12A   - Mã sản phẩm : LV430640ATNSX12A - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 160A - Dòng cắt Icu : 36kA - Loại A : dùng cho 2 nguồn điện lưới, bộ điều khiển gắn liền.
 • Bộ chuyển nguồn 4P 100A LV429640ATNSX12A
  31,892,630 VNĐ 45,560,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429640ATNSX12A

  Bộ chuyển nguồn 4P 100A LV429640ATNSX12A   - Mã sản phẩm : LV429640ATNSX12A - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 100A - Dòng cắt Icu : 36kA - Loại A : dùng cho 2 nguồn điện lưới, bộ điều khiển gắn liền.
 • Bộ chuyển nguồn 3P 630A LV432893ATNSX12A
  72,132,060 VNĐ 103,045,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV432893ATNSX12A

  Bộ chuyển nguồn 3P 630A LV432893ATNSX12A - Mã sản phẩm : LV432893ATNSX12A - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 630A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại A : dùng cho 2 nguồn điện lưới, bộ điều khiển gắn liền.
 • Bộ chuyển nguồn 3P 400A LV432693ATNSX12A
  52,418,520 VNĐ 74,883,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV432693ATNSX12A

  Bộ chuyển nguồn 3P 400A LV432693ATNSX12A - Mã sản phẩm : LV432693ATNSX12A - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 400A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại A : dùng cho 2 nguồn điện lưới, bộ điều khiển gắn liền.
 • Bộ chuyển nguồn 3P 250A LV431630ATNSX12A
  35,040,390 VNĐ 50,057,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV431630ATNSX12A

  Bộ chuyển nguồn 3P 250A LV431630ATNSX12A - Mã sản phẩm : LV431630ATNSX12A - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 250A - Dòng cắt Icu : 36kA - Loại A : dùng cho 2 nguồn điện lưới, bộ điều khiển gắn liền.
 • Bộ chuyển nguồn 3P 160A LV430630ATNSX12A
  30,409,610 VNĐ 43,442,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV430630ATNSX12A

  Bộ chuyển nguồn 3P 160A LV430630ATNSX12A - Mã sản phẩm : LV430630ATNSX12A - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 160A - Dòng cắt Icu : 36kA - Loại A : dùng cho 2 nguồn điện lưới, bộ điều khiển gắn liền.
 • Bộ chuyển nguồn 3P 100A LV429630ATNSX12A
  28,223,580 VNĐ 40,319,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429630ATNSX12A

  Bộ chuyển nguồn 3P 100A LV429630ATNSX12A - Mã sản phẩm : LV429630ATNSX12A - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 100A - Dòng cắt Icu : 36kA - Loại A : dùng cho 2 nguồn điện lưới, bộ điều khiển gắn liền.
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll