Hỗ trợ trực tuyến

Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L-Motor CB

- CB 3 cực - từ nhiệt bảo vệ động cơ.

- Tích hợp relay nhiệt bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha.

- Thiết kế chuyên biệt cho động cơ.

- Công suất thiết kế tương ứng cho động cơ 3 pha - tải AC - 3.

- Chỉ thị trạng thái - ON - OFF - TRIP.

Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L-Motor CB

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L32
  1,132,670 VNĐ 1,618,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L32

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L32   - Mã sản phẩm: GV2L32 - Công suất: 15kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 32A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L22
  1,132,670 VNĐ 1,618,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L22

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L22   - Mã sản phẩm: GV2L22 - Công suất: 11kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 25A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L22
  1,132,670 VNĐ 1,618,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L22

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L22   - Mã sản phẩm: GV2L22 - Công suất: 9kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 25A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L20
  1,132,670 VNĐ 1,618,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L20

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L20   - Mã sản phẩm: GV2L20 - Công suất: 7.5kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 18A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L16
  1,132,670 VNĐ 1,618,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L16

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L16   - Mã sản phẩm: GV2L16 - Công suất: 5.5kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 14A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L14
  1,073,380 VNĐ 1,533,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L14

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L14   - Mã sản phẩm: GV2L14 - Công suất: 4kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 10A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L14
  1,073,380 VNĐ 1,533,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L14

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L14   - Mã sản phẩm: GV2L14 - Công suất: 3kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 10A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L10
  979,440 VNĐ 1,399,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L10

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L10   - Mã sản phẩm: GV2L10 - Công suất: 2.2kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 6.3A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L08
  979,440 VNĐ 1,399,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L08

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L08   - Mã sản phẩm: GV2L08 - Công suất: 1.5kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 4A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L08
  979,440 VNĐ 1,399,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L08

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L08   - Mã sản phẩm: GV2L08 - Công suất: 1.1kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 4A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L07
  979,440 VNĐ 1,399,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L07

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L07   - Mã sản phẩm: GV2L07 - Công suất: 0.75kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 2.5A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L06
  979,440 VNĐ 1,399,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L06

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L06   - Mã sản phẩm: GV2L06 - Công suất: 0.55kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 1.6A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L05
  906,290 VNĐ 1,294,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L05

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L05   - Mã sản phẩm: GV2L05 - Công suất: 0.37kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 1A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L05
  906,290 VNĐ 1,294,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L05

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L05   - Mã sản phẩm: GV2L05 - Công suất: 0.25kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 1A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L04
  906,290 VNĐ 1,294,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L04

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L04   - Mã sản phẩm: GV2L04 - Công suất: 0.18kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.63A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L04
  906,290 VNĐ 1,294,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L04

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L04   - Mã sản phẩm: GV2L04 - Công suất: 0.12kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.63A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L03
  906,290 VNĐ 1,294,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L03

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L03   - Mã sản phẩm: GV2L03 - Công suất: 0.09kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.4A - Kiểu núm xoay        
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L03
  906,290 VNĐ 1,294,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2L03

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2L03   - Mã sản phẩm: GV2L03 - Công suất: 0.06kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.4A - Kiểu núm xoay        
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll