Hỗ trợ trực tuyến

Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE-Motor CB

- CB 3 cực - từ nhiệt bảo vệ động cơ.

- Tích hợp relay nhiệt bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha.

- Thiết kế chuyên biệt cho động cơ.

- Công suất thiết kế tương ứng cho động cơ 3 pha - tải AC - 3.

- Chỉ thị trạng thái - ON - OFF - TRIP.

Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE-Motor CB

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE32
  907,060 VNĐ 1,295,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE32

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE32   - Mã sản phẩm: GV2LE32 - Công suất: 15kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 32A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE22
  907,060 VNĐ 1,295,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE22

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE22   - Mã sản phẩm: GV2LE22 - Công suất: 11kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 25A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE22
  907,060 VNĐ 1,295,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE22

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE22   - Mã sản phẩm: GV2LE22 - Công suất: 9kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 25A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE20
  907,060 VNĐ 1,295,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE20

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE20   - Mã sản phẩm: GV2LE20 - Công suất: 7.5kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 18A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE16
  907,060 VNĐ 1,295,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE16

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE16   - Mã sản phẩm: GV2LE16 - Công suất: 5.5kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 14A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE14
  857,780 VNĐ 1,225,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE14

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE14   - Mã sản phẩm: GV2LE14 - Công suất: 4kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 10A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE14
  857,780 VNĐ 1,225,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE14

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE14   - Mã sản phẩm: GV2LE14 - Công suất: 3kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 10A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE10
  784,630 VNĐ 1,120,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE10

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE10   - Mã sản phẩm: GV2LE10 - Công suất: 2.2kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 6.3A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE08
  784,630 VNĐ 1,120,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE08

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE08   - Mã sản phẩm: GV2LE08 - Công suất: 1.5kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 4A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE08
  784,630 VNĐ 1,120,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE08

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE08   - Mã sản phẩm: GV2LE08 - Công suất: 1.1kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 4A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE07
  784,630 VNĐ 1,120,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE07

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE07   - Mã sản phẩm: GV2LE07 - Công suất: 0.75kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 2.5A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE06
  784,630 VNĐ 1,120,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE06

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE06   - Mã sản phẩm: GV2LE06 - Công suất: 0.55kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 1.6A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE05
  753,060 VNĐ 1,075,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE05

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE05   - Mã sản phẩm: GV2LE05 - Công suất: 0.37kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 1A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE05
  753,060 VNĐ 1,075,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE05

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE05   - Mã sản phẩm: GV2LE05 - Công suất: 0.25kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 1A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE04
  725,340 VNĐ 1,036,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE04

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE04   - Mã sản phẩm: GV2LE04 - Công suất: 0.18kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.63A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE04
  725,340 VNĐ 1,036,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE04

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE04   - Mã sản phẩm: GV2LE04 - Công suất: 0.12kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.63A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE03
  725,340 VNĐ 1,036,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE03

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE03   - Mã sản phẩm: GV2LE03 - Công suất: 0.09kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.4A - Kiểu nút nhấn      
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE03
  1,192,730 VNĐ 1,703,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2LE03

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2LE03   - Mã sản phẩm: GV2LE03 - Công suất: 0.06kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.4A - Kiểu nút nhấn      
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll