Hỗ trợ trực tuyến

Cầu dao bảo vệ động cơ Tesys GV2P-Motor CB

- CB 3 cực - từ nhiệt bảo vệ động cơ.

- Tích hợp relay nhiệt bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha.

- Thiết kế chuyên biệt cho động cơ.

- Công suất thiết kế tương ứng cho động cơ 3 pha - tải AC - 3.

- Chỉ thị trạng thái - ON - OFF - TRIP.

Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P-Motor CB

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P32
  1,192,730 VNĐ 1,703,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P32

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P32   - Mã sản phẩm: GV2P32 - Công suất: 15kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 24-32A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P22
  1,192,730 VNĐ 1,703,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P22

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P22   - Mã sản phẩm: GV2P22 - Công suất: 11kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 20-25A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P21
  1,192,730 VNĐ 1,703,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P21

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P21   - Mã sản phẩm: GV2P21 - Công suất: 9kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 17-23A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P20
  1,192,730 VNĐ 1,703,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P20

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P20   - Mã sản phẩm: GV2P20 - Công suất: 7.5kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 13-18A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P16
  1,192,730 VNĐ 1,703,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P16

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P16   - Mã sản phẩm: GV2P16 - Công suất: 5.5kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 9-14A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P14
  1,128,820 VNĐ 1,612,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P14

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P14   - Mã sản phẩm: GV2P14 - Công suất: 4kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 6-10A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P14
  1,128,820 VNĐ 1,612,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P14

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P14   - Mã sản phẩm: GV2P14 - Công suất: 3kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 6-10A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P10
  1,031,030 VNĐ 1,472,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P10

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P10   - Mã sản phẩm: GV2P10 - Công suất: 2.2kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 4-6.3A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P08
  954,030 VNĐ 1,362,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P08

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P08   - Mã sản phẩm: GV2P08 - Công suất: 1.5kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 2.5-4A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P08
  954,030 VNĐ 1,362,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P08

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P08   - Mã sản phẩm: GV2P08 - Công suất: 1.1kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 2.5-4A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P07
  954,030 VNĐ 1,362,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P07

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P07   - Mã sản phẩm: GV2P07 - Công suất: 0.75kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 1.6-2.5A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P06
  954,030 VNĐ 1,362,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P06

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P06   - Mã sản phẩm: GV2P06 - Công suất: 0.55kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 1-1.6A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P06
  954,030 VNĐ 1,362,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P06

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P06   - Mã sản phẩm: GV2P06 - Công suất: 0.37kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 1-1.6A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P05
  954,030 VNĐ 1,362,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P05

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P05   - Mã sản phẩm: GV2P05 - Công suất: 0.25kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.63-1A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P04
  954,030 VNĐ 1,362,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P04

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P04   - Mã sản phẩm: GV2P04 - Công suất: 0.18kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.40-0.63A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P04
  954,030 VNĐ 1,362,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P04

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P04   - Mã sản phẩm: GV2P04 - Công suất: 0.12kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.40-0.63A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P03
  954,030 VNĐ 1,362,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P03

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P03   - Mã sản phẩm: GV2P03 - Công suất: 0.09kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.25-0.40A - Kiểu núm xoay    
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P02
  954,030 VNĐ 1,362,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2P02

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2P02   - Mã sản phẩm: GV2P02 - Công suất: 0.06kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.16-0.25A - Kiểu núm xoay    
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll