Hỗ trợ trực tuyến

Cầu dao bảo vệ động cơ Tesys GV2ME-Motor CB

- CB 3 cực - từ nhiệt bảo vệ động cơ.

- Tích hợp relay nhiệt bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha.

- Thiết kế chuyên biệt cho động cơ.

- Công suất thiết kế tương ứng cho động cơ 3 pha - tải AC - 3.

- Chỉ thị trạng thái - ON - OFF - TRIP.

Cầu dao bảo vệ động cơ Tesys GV2ME-Motor CB

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME32
  970,200 VNĐ 1,386,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME32

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME32   - Mã sản phẩm: GV2ME32 - Công suất: 15kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 24-32A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME22
  970,200 VNĐ 1,386,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME22

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME22   - Mã sản phẩm: GV2ME22 - Công suất: 11kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 20-25A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME21
  970,200 VNĐ 1,386,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME21

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME21   - Mã sản phẩm: GV2ME21 - Công suất: 9kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 17-23A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME20
  970,200 VNĐ 1,386,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME20

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME20   - Mã sản phẩm: GV2ME20 - Công suất: 7.5kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 13-18A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME16
  970,200 VNĐ 1,386,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME16

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME16   - Mã sản phẩm: GV2ME16 - Công suất: 5.5kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 9-14A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME14
  918,610 VNĐ 1,312,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME14

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME14   - Mã sản phẩm: GV2ME14 - Công suất: 4kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 6-10A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME14
  918,610 VNĐ 1,312,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME14

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME14   - Mã sản phẩm: GV2ME14 - Công suất: 3kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 6-10A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME10
  839,300 VNĐ 1,199,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME10

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME10   - Mã sản phẩm: GV2ME10 - Công suất: 2.2kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 4-6.3A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME08
  839,300 VNĐ 1,199,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME08

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME08   - Mã sản phẩm: GV2ME08 - Công suất: 1.5kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 2.5-4A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME08
  839,300 VNĐ 1,199,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME08

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME08   - Mã sản phẩm: GV2ME08 - Công suất: 1.1kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 2.5-4A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME07
  839,300 VNĐ 1,199,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME07

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME07   - Mã sản phẩm: GV2ME07 - Công suất: 0.75kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 1.6-2.5A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME06
  839,300 VNĐ 1,199,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME06

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME06   - Mã sản phẩm: GV2ME06 - Công suất: 0.55kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.1-1.6A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME06
  839,300 VNĐ 1,199,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME06

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME06   - Mã sản phẩm: GV2ME06 - Công suất: 0.37kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.1-1.6A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME05
  805,420 VNĐ 1,150,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME05

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME05   - Mã sản phẩm: GV2ME05 - Công suất: 0.25kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.63-1A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME04
  775,390 VNĐ 1,107,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME04

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME04   - Mã sản phẩm: GV2ME04 - Công suất: 0.12kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.40-0.63A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME03
  775,390 VNĐ 1,107,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME03

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME03   - Mã sản phẩm: GV2ME03 - Công suất: 0.09kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.25-0.40A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME02
  775,390 VNĐ 1,107,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME02

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME02   - Mã sản phẩm: GV2ME02 - Công suất: 0.06kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.16-0.25A - Kiểu nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME01
  775,390 VNĐ 1,107,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GV2ME01

  Cầu dao bảo vệ động cơ GV2ME01   - Mã sản phẩm: GV2ME01 - Công suất: 0.04kW - Điện áp 400/415V - Dòng điện bảo vệ: 0.1-0.16A - Kiểu nút nhấn  
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll