Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 12
Today : 2948
Yesterday : 4557
This month : 28362
Total hits : 90016

Cầu dao khối MCCB Compact NSX

- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2.

- Có nhiều loại trip unit : MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt), và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A.

- Truyền thông dễ dàng.

Cầu dao khối MCCB Compact NSX N/H type

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • MCCB 4P 400A 70kA LV432696
  18,111,940 VNĐ 25,874,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV432696

  MCCB 4P 400A 70kA LV432696 - Mã sản phẩm : LV432696 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 400A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 4P 250A 70kA LV431680
  12,129,810 VNĐ 17,328,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV431680

  MCCB 4P 250A 70kA LV431680 - Mã sản phẩm : LV431680 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 250A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 4P 200A 70kA LV431681
  12,129,810 VNĐ 17,328,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV431681

  MCCB 4P 200A 70kA LV431681 - Mã sản phẩm : LV431681 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 200A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 4P 160A 70kA LV430680
  8,100,400 VNĐ 11,572,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV430680

  MCCB 4P 160A 70kA LV430680 - Mã sản phẩm : LV430680 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 160A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 4P 125A 70kA LV430681
  7,102,480 VNĐ 10,146,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV430681

  MCCB 4P 125A 70kA LV430681 - Mã sản phẩm : LV430681 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 125A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 4P 100A 70kA LV429680
  5,366,130 VNĐ 7,665,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429680

  MCCB 4P 100A 70kA LV429680 - Mã sản phẩm : LV429680 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 100A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 4P 80A 70kA LV429681
  5,366,130 VNĐ 7,665,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429681

  MCCB 4P 80A 70kA LV429681 - Mã sản phẩm : LV429681 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 80A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 4P 63A 70kA LV429682
  5,044,270 VNĐ 7,206,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429682

  MCCB 4P 63A 70kA LV429682 - Mã sản phẩm : LV429682 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 63A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 4P 50A 70kA LV429683
  5,044,270 VNĐ 7,206,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429683

  MCCB 4P 50A 70kA LV429683 - Mã sản phẩm : LV429683 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 50A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 4P 40A 70kA LV429684
  5,044,270 VNĐ 7,206,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429684

  MCCB 4P 40A 70kA LV429684 - Mã sản phẩm : LV429684 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 40A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 4P 32A 70kA LV429685
  5,044,270 VNĐ 7,206,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429685

  MCCB 4P 32A 70kA LV429685 - Mã sản phẩm : LV429685 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 32A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 4P 25A 70kA LV429686
  5,044,270 VNĐ 7,206,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429686

  MCCB 4P 25A 70kA LV429686 - Mã sản phẩm : LV429686 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 25A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 4P 16A 70kA LV429687
  5,044,270 VNĐ 7,206,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429687

  MCCB 4P 16A 70kA LV429687 - Mã sản phẩm : LV429687 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 16A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 3P 630A 70kA LV432895
  20,240,220 VNĐ 28,914,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV432895

  MCCB 3P 630A 70kA LV432895 - Mã sản phẩm : LV432895 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 630A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 3P 400A 70kA LV432695
  14,955,710 VNĐ 21,365,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV432695

  MCCB 3P 400A 70kA LV432695 - Mã sản phẩm : LV432695 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 400A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 3P 250A 70kA LV431670
  8,389,920 VNĐ 11,985,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV431670

  MCCB 3P 250A 70kA LV431670 - Mã sản phẩm : LV431670 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 250A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 3P 200A 70kA LV431671
  8,389,920 VNĐ 11,985,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV431671

  MCCB 3P 200A 70kA LV431671 - Mã sản phẩm : LV431671 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 200A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 3P 160A 70kA LV430670
  6,436,430 VNĐ 9,194,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV430670

  MCCB 3P 160A 70kA LV430670 - Mã sản phẩm : LV430670 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 160A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 3P 125A 70kA LV430671
  5,300,680 VNĐ 7,572,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV430671

  MCCB 3P 125A 70kA LV430671 - Mã sản phẩm : LV430671 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 125A - Dòng cắt Icu : 70kA      
 • MCCB 3P 80A 70kA LV429671
  3,732,190 VNĐ 5,331,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LV429671

  MCCB 3P 80A 70kA LV429671 - Mã sản phẩm : LV429671 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 80A - Dòng cắt Icu : 70kA      
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll