Hỗ trợ trực tuyến

Chống sét lan truyền Acti 9

 

- Bộ chống sét iPRF1, iPRD, iPF K bảo vệ quá điện áp cho các thiết bị dân dụng (tivi, tủ lạnh, máy vi tính,...) viễ thông và điện tử công nghiệp (hệ thống tự động, bộ điều khiển tốc độ,...).

- Bộ chống sét iPRF1, iPRD, iPF K sử dụng MOV (metal oxide varistor) loại trừ các xung quá điện áp.

- Chống sét loại 1 : dùng trong chống sét trực tiếp theo tiêu chuẩn IEC 61643-1 and EN 61643-11.

- Chống sét loại 2 : dùng trong chống sét gián tiếp theo tiêu chuẩn IEC 61643-1 and EN 61643-11.

Chống sét lan truyền Acti 9

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Chống sét lan truyền 3P+N 65kA A9L15586
  5,401,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L15586

  Chống sét lan truyền 3P+N 65kA A9L15586   - Mã sản phẩm: A9L15586 - Số cực: 3P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 65kA
 • Chống sét lan truyền 3P+N 40kA A9L15688
  6,454,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L15688

  Chống sét lan truyền 3P+N 40kA A9L15688   - Mã sản phẩm: A9L15688 - Số cực: 3P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 40kA
 • Chống sét lan truyền 3P+N 20kA A9L15639
  5,379,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L15639

  Chống sét lan truyền 3P+N 20kA A9L15639   - Mã sản phẩm: A9L15639 - Số cực: 3P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 20kA
 • Chống sét lan truyền 1P+N 65kA A9L15684
  3,765,300 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L15684

  Chống sét lan truyền 1P+N 65kA A9L15684   - Mã sản phẩm: A9L15684 - Số cực: 1P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 65kA
 • Chống sét lan truyền 1P+N 40kA A9L15687
  2,851,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L15687

  Chống sét lan truyền 1P+N 40kA A9L15687   - Mã sản phẩm: A9L15687 - Số cực: 1P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 40kA
 • Chống sét lan truyền 1P+N 20kA A9L15692
  2,689,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L15692

  Chống sét lan truyền 1P+N 20kA A9L15692   - Mã sản phẩm: A9L15692 - Số cực: 1P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 20kA
 • Chống sét lan truyền 1P 65kA A9L15683
  1,936,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L15683

  Chống sét lan truyền 1P 65kA A9L15683   - Mã sản phẩm: A9L15683 - Số cực: 1P - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 65kA
 • Chống sét lan truyền 1P 40kA A9L15686
  1,721,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L15686

  Chống sét lan truyền 1P 40kA A9L15686   - Mã sản phẩm: A9L15686 - Số cực: 1P - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 40kA
 • Chống sét lan truyền 1P 20kA A9L15691
  1,613,700 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L15691

  Chống sét lan truyền 1P 20kA A9L15691   - Mã sản phẩm: A9L15691 - Số cực: 1P - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 20kA
 • Chống sét lan truyền 3P+N 65kA A9L65601
  8,151,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L65601

  Chống sét lan truyền 3P+N 65kA A9L65601   - Mã sản phẩm: A9L65601 - Số cực: 1P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 65kA
 • Chống sét lan truyền 3P+N 40kA A9L40600
  6,741,900 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L40600

  Chống sét lan truyền 3P+N 40kA A9L40600   - Mã sản phẩm: A9L40600 - Số cực: 1P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 40kA
 • Chống sét lan truyền 3P+N 20kA A9L20600
  5,863,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L20600

  Chống sét lan truyền 3P+N 20kA A9L20600   - Mã sản phẩm: A9L20600 - Số cực: 1P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 20kA
 • Chống sét lan truyền 1P+N 65kA A9L65501
  4,065,600 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L65501

  Chống sét lan truyền 1P+N 65kA A9L65501   - Mã sản phẩm: A9L65501 - Số cực: 1P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 65kA
 • Chống sét lan truyền 1P+N 40kA A9L40500
  3,107,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L40500

  Chống sét lan truyền 1P+N 40kA A9L40500   - Mã sản phẩm: A9L40500 - Số cực: 1P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 40kA
 • Chống sét lan truyền 1P+N 20kA A9L20500
  2,931,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L20500

  Chống sét lan truyền 1P+N 20kA A9L20500   - Mã sản phẩm: A9L20500 - Số cực: 1P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 20kA
 • Chống sét lan truyền 1P+N 8kA A9L08500
  2,461,800 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L08500

  Chống sét lan truyền 1P+N 8kA A9L08500   - Mã sản phẩm: A9L08500 - Số cực: 1P+N - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 8kA
 • Chống sét lan truyền 1P 65kA A9L65101
  2,311,100 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L65101

  Chống sét lan truyền 1P 40kA A9L65101   - Mã sản phẩm: A9L65101 - Số cực: 1P - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 65kA
 • Chống sét lan truyền 1P 40kA A9L40100
  1,876,600 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L40100

  Chống sét lan truyền 1P 40kA A9L40100   - Mã sản phẩm: A9L40100 - Số cực: 1P - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 40kA
 • Chống sét lan truyền 1P 20kA A9L20100
  1,758,900 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L20100

  Chống sét lan truyền 1P 20kA A9L20100   - Mã sản phẩm: A9L20100 - Số cực: 1P - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 20kA
 • Chống sét lan truyền 1P 8kA A9L08100
  1,641,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: A9L08100

  Chống sét lan truyền 1P 8kA A9L08100   - Mã sản phẩm: A9L08100 - Số cực: 1P - Dòng điện xung sét Iimp: 12.5/50kA (N/PE) - Dòng phóng điện cực đại Imax: 8kA
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll