Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

 

Công tắc xoay Schneider XA2

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Tiếp điểm phụ Schneider ZA2EE102
  18,216 VNĐ 25,300 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: ZA2EE102

  Tiếp điểm phụ Schneider ZA2EE102 - Tiếp điểm phụ 1NC, dùng cho công tắc nút nhấn dòng XA2  - Tuổi thọ và độ bền cao. - Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt.  
 • Tiếp điểm phụ Schneider ZA2EE101
  18,216 VNĐ 25,300 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: ZA2EE101

  Tiếp điểm phụ Schneider ZA2EE101 - Tiếp điểm phụ 1NO, dùng cho công tắc nút nhấn dòng XA2  - Tuổi thọ và độ bền cao. - Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt.  
 • Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG03
  161,568 VNĐ 224,400 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EG03

  Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG03 - 3 vị trí, rút chìa 3 phía - Tự giữ, không đèn - 2NO - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG33
  161,568 VNĐ 224,400 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EG33

  Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG33 - 3 vị trí, rút chìa khóa ở giữa - Tự giữ, không đèn - 2NO - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG73
  161,568 VNĐ 224,400 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EG73

  Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG73 - 3 vị trí, rút chìa ở giữa - Tự trả, không đèn - 2NO - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG63
  161,568 VNĐ 224,400 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EG63

  Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG63 - 2 vị trí, rút chìa 1 phía - Tự trả, không đèn - 1NO - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG43
  161,568 VNĐ 224,400 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EG43

  Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG43 - 2 vị trí, rút chìa 2 phía - Tự giữ, không đèn - 2NO - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp        
 • Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG21
  137,016 VNĐ 190,300 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EG21

  Công tắc xoay có khóa Schneider XA2EG21 - 2 vị trí, rút chìa 1 phía - Tự giữ, không đèn - 1NO - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp      
 • Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XA2ED33
  76,824 VNĐ 106,700 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2ED33

  Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XA2ED33 - 3 vị trí, cần ngắn - Tự trả, không đèn - 2 NO - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp    
 • Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XA2EJ53
  76,824 VNĐ 106,700 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EJ53

  Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XA2EJ53 - 3 vị trí, cần dài - Tự trả, không đèn - 2NO - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XA2EJ33
  76,824 VNĐ 106,700 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EJ33

  Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XA2EJ33 - 3 vị trí, cần dài - Tự giữ, không đèn - 2NO - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2EJ25
  76,824 VNĐ 106,700 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EJ25

  Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2EJ25 - 2 vị trí, cần dài - Tự giữ, không đèn - 1NO+1NC - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2EJ21
  57,816 VNĐ 80,300 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EJ21

  Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2EJ21 - 2 vị trí, cần dài - Tự giữ, không đèn - 1 NO - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2ED41
  57,816 VNĐ 80,300 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2ED41

  Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2ED41 - 2 vị trí, cần ngắn - Tự trả, không đèn - 1NO - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XA2ED33
  76,824 VNĐ 106,700 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2ED33

  Công tắc xoay 3 vị trí Schneider XA2ED33 - 3 vị trí, cần ngắn - Tự giữ, không đèn - 2 NO - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp    
 • Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2ED25
  76,824 VNĐ 106,700 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2ED25

  Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2ED25 - 2 vị trí, cần ngắn - 1 NO + 1 NC - Tự giữ, không đèn - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2ED21
  57,816 VNĐ 80,300 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2ED21

  Công tắc xoay 2 vị trí Schneider XA2ED21 - 2 vị trí, cần ngắn - 1 NO - Tự giữ, không đèn - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll