Hỗ trợ trực tuyến

Relay điều khiển loại K-D

- Loại đầu nối dây kiểu bắt vít.

- Cuộn dây điều khiển bằng điện áp AC, DC hoặc loại tiết kiệm năng lượng.

- Lắp đặt trên thanh ray 35mm hoặc bằng vít.

Contactor relay điều khiển loại K-D

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Contactor relay coil AC CAD32
  655,270 VNĐ 936,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CAD32xx

  Contactor relay coil AC CAD32   - Mã sản phẩm: CAD32xx - Tiếp điểm: 3NO + 2NC - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây: Volt 24 48 110 220 380 440 Coil AC (50/60Hz) B7 E7 F7 M7 Q7 R7 Coil DC BD ED FD MD   RD Coil LC BL EL FL ML        
 • Contactor relay coil AC CAD50
  655,270 VNĐ 936,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CAD50xx

  Contactor relay coil AC CAD50   - Mã sản phẩm: CAD50xx - Tiếp điểm: 5NO  - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây: Volt 24 48 110 220 380 440 Coil AC (50/60Hz) B7 E7 F7 M7 Q7 R7 Coil DC BD ED FD MD   RD Coil LC BL EL FL ML        
 • Contactor relay coil DC CAD32
  1,109,570 VNĐ 1,585,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CAD32xx

  Contactor relay coil DC CAD32   - Mã sản phẩm: CAD32xx - Tiếp điểm: 3NO + 2NC - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: Volt 24 48 110 220 380 440 Coil AC (50/60Hz) B7 E7 F7 M7 Q7 R7 Coil DC BD ED FD MD   RD Coil LC BL EL FL ML        
 • Contactor relay coil DC CAD50
  1,109,570 VNĐ 1,585,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CAD50xx

  Contactor relay coil DC CAD50   - Mã sản phẩm: CAD50xx - Tiếp điểm: 5NO  - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: Volt 24 48 110 220 380 440 Coil AC (50/60Hz) B7 E7 F7 M7 Q7 R7 Coil DC BD ED FD MD   RD Coil LC BL EL FL ML        
 • Contactor relay coil DC CA4KN22
  611,380 VNĐ 873,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CA4KN22xx

  Contactor relay coil DC CA4KN22   - Mã sản phẩm: CA4KN22xx - Tiếp điểm: 2NO + 2NC  - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: Volt (50/60Hz) 24 48 110 220 380 440 CA2 : Coil AC B7 E7 F7 M7 Q7 R7 CA3 : Coil DC BD ED FD MD     CA4 : DC LC (low consumption) BW3 EW3 FW3          
 • Contactor relay coil DC CA4KN31
  611,380 VNĐ 873,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CA4KN31xx

  Contactor relay coil DC CA4KN31   - Mã sản phẩm: CA4KN31xx - Tiếp điểm: 3NO + 1NC  - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: Volt (50/60Hz) 24 48 110 220 380 440 CA2 : Coil AC B7 E7 F7 M7 Q7 R7 CA3 : Coil DC BD ED FD MD     CA4 : DC LC (low consumption) BW3 EW3 FW3          
 • Contactor relay coil DC CA4KN40
  611,380 VNĐ 873,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CA4KN40xx

  Contactor relay coil DC CA4KN40   - Mã sản phẩm: CA4KN40xx - Tiếp điểm: 4NO  - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: Volt (50/60Hz) 24 48 110 220 380 440 CA2 : Coil AC B7 E7 F7 M7 Q7 R7 CA3 : Coil DC BD ED FD MD     CA4 : DC LC (low consumption) BW3 EW3 FW3          
 • Contactor relay coil DC CA3KN22
  550,550 VNĐ 786,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CA3KN22xx

  Contactor relay coil DC CA3KN22   - Mã sản phẩm: CA3KN22xx - Tiếp điểm: 2NO + 2NC - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: Volt (50/60Hz) 24 48 110 220 380 440 CA2 : Coil AC B7 E7 F7 M7 Q7 R7 CA3 : Coil DC BD ED FD MD     CA4 : DC LC (low consumption) BW3 EW3 FW3          
 • Contactor relay coil DC CA3KN31
  550,550 VNĐ 786,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CA3KN31xx

  Contactor relay coil DC CA3KN31   - Mã sản phẩm: CA3KN31xx - Tiếp điểm: 3NO + 1NC - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: Volt (50/60Hz) 24 48 110 220 380 440 CA2 : Coil AC B7 E7 F7 M7 Q7 R7 CA3 : Coil DC BD ED FD MD     CA4 : DC LC (low consumption) BW3 EW3 FW3          
 • Contactor relay coil DC CA3KN40
  550,550 VNĐ 786,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CA3KN40xx

  Contactor relay coil DC CA3KN40   - Mã sản phẩm: CA3KN40xx - Tiếp điểm: 4NO - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: Volt (50/60Hz) 24 48 110 220 380 440 CA2 : Coil AC B7 E7 F7 M7 Q7 R7 CA3 : Coil DC BD ED FD MD     CA4 : DC LC (low consumption) BW3 EW3 FW3          
 • Contactor relay coil AC CA2KN22
  495,880 VNĐ 708,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CA2KN22xx

  Contactor relay coil AC CA2KN22   - Mã sản phẩm: CA2KN22xx - Tiếp điểm: 2NO + 2NC - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây: Volt (50/60Hz) 24 48 110 220 380 440 CA2 : Coil AC B7 E7 F7 M7 Q7 R7 CA3 : Coil DC BD ED FD MD     CA4 : DC LC (low consumption) BW3 EW3 FW3          
 • Contactor relay coil AC CA2KN31
  495,880 VNĐ 708,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CA2KN31xx

  Contactor relay coil AC CA2KN31   - Mã sản phẩm: CA2KN31xx - Tiếp điểm: 3NO + 1NC - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây: Volt (50/60Hz) 24 48 110 220 380 440 CA2 : Coil AC B7 E7 F7 M7 Q7 R7 CA3 : Coil DC BD ED FD MD     CA4 : DC LC (low consumption) BW3 EW3 FW3          
 • Contactor relay coil AC CA2KN40
  495,880 VNĐ 708,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: CA2KN40xx

  Contactor relay coil AC CA2KN40   - Mã sản phẩm: CA2KN40xx - Tiếp điểm: 4NO - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây: Volt (50/60Hz) 24 48 110 220 380 440 CA2 : Coil AC B7 E7 F7 M7 Q7 R7 CA3 : Coil DC BD ED FD MD     CA4 : DC LC (low consumption) BW3 EW3 FW3          
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll