Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Đèn tháp cảnh báo Schneider XVG

Đèn tháp cảnh báo Schneider XVG

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4SM
  2,591,280 VNĐ 3,599,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB4SM

  Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4SM - Sáng liên tục - 4 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá, xanh dương) - Có ống nhôm liền thân và đế tròn có thể gập lại được - Cấp bảo vệ: IP53 - Có còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3SM
  2,214,000 VNĐ 3,075,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB3SM

  Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3SM - Sáng liên tục - 3 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế tròn có thể gập lại được - Cấp bảo vệ: IP53 - Có còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 2 tầng 24V AC/DC XVGB2SM
  1,944,720 VNĐ 2,701,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB2SM

  Đèn tháp 2 tầng 24V AC/DC XVGB2SM - Sáng liên tục - 2 tầng (Đỏ, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế tròn có thể gập lại được - Cấp bảo vệ: IP53 - Có còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4M
  2,160,720 VNĐ 3,001,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB4M

  Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4M - Sáng liên tục - 4 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá, xanh dương) - Có ống nhôm liền thân và đế tròn có thể gập lại được - Cấp bảo vệ: IP53 - Không còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3M
  1,809,360 VNĐ 2,513,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB3M

  Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3M - Sáng liên tục - 3 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế tròn có thể gập lại được - Cấp bảo vệ: IP53 - Không còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 2 tầng 24V AC/DC XVGB2M
  1,559,520 VNĐ 2,166,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB2M

  Đèn tháp 2 tầng 24V AC/DC XVGB2M - Sáng liên tục - 2 tầng (Đỏ, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế tròn có thể gập lại được - Cấp bảo vệ: IP53 - Không còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4SH
  2,375,280 VNĐ 3,299,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB4SH

  Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4SH - Sáng liên tục - 2 tầng (Đỏ, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế tròn - Cấp bảo vệ: IP53 - Có còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3SH
  1,997,280 VNĐ 2,774,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB3SH

  Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3SH - Sáng liên tục - 2 tầng (Đỏ, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế tròn - Cấp bảo vệ: IP53 - Có còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 2 tầng 24V AC/DC XVGB2SH
  1,727,280 VNĐ 2,399,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB2SH

  Đèn tháp 2 tầng 24V AC/DC XVGB2SH - Sáng liên tục - 2 tầng (Đỏ, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế tròn - Cấp bảo vệ: IP53 - Có còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4H
  1,960,560 VNĐ 2,723,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB4H

  Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4H - Sáng liên tục - 4 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá, xanh dương) - Có ống nhôm liền thân và đế tròn - Cấp bảo vệ: IP53 - Không còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3H
  1,608,480 VNĐ 2,234,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB3H

  Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3H - Sáng liên tục - 3 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế tròn - Cấp bảo vệ: IP53 - Không còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 2 tầng 24V AC/DC XVGB2H
  1,357,200 VNĐ 1,885,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB2H

  Đèn tháp 2 tầng 24V AC/DC XVGB2H - Sáng liên tục - 2 tầng (Đỏ, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế tròn - Cấp bảo vệ: IP53 - Không còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4S
  2,375,280 VNĐ 3,299,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB4S

  Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4 - Sáng liên tục - 4 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh dương) - Có ông nhôm liền thân và đế L - Cấp bảo vệ: IP53 - Có còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3S
  1,997,280 VNĐ 2,774,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB3S

  Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3S - Sáng liên tục - 3 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế L - Cấp bảo vệ: IP53 - Có còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 2 tầng 24V AC/DC XVGB2S
  1,727,280 VNĐ 2,399,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB2S

  Đèn tháp 2 tầng 24V AC/DC XVGB2S - Sáng liên tục - 2 tầng (Đỏ, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế L - Cấp bảo vệ: IP53 - Có còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4
  1,960,560 VNĐ 2,723,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB4

  Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4 - Sáng liên tục - 4 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh dương ) - Có ống nhôm liền thân và đế L - Cấp bảo vệ: IP53 - Không còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3
  1,608,480 VNĐ 2,234,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB3

  Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3 - Sáng liên tục - 3 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế L - Cấp bảo vệ: IP53 - Không còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 2 tầng 24V AC/DC XVGB2
  1,357,200 VNĐ 1,885,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB2

  Đèn tháp 2 tầng 24V AC/DC XVGB2 - Sáng liên tục - 2 tầng (Đỏ, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân và đế L - Cấp bảo vệ: IP53 - Không còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4ST
  2,322,720 VNĐ 3,226,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB4ST

  . Đèn tháp 4 tầng 24V AC/DC XVGB4ST - Sáng liên tục - 4 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh dương) - Có ống nhôm liền thân - Cấp bảo vệ: IP53 - Có còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
 • Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3ST
  1,944,000 VNĐ 2,700,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XVGB3ST

  Đèn tháp 3 tầng 24V AC/DC XVGB3ST - Sáng liên tục - 3 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá) - Có ống nhôm liền thân - Cấp bảo vệ: IP53 - Có còi - Nguồn cấp: 24V AC/DC  
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll