Hỗ trợ trực tuyến

 

Khởi động từ Easypact TVS

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Contactor 630A coil AC LC1E630
  28,694,050 VNĐ 40,991,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E630xx

  Contactor 630A coil AC LC1E630   - Mã sản phẩm: LC1E630xx - Dòng điện định mức: 630A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 500A coil AC LC1E500
  20,009,220 VNĐ 28,584,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E500xx

  Contactor 500A coil AC LC1E500   - Mã sản phẩm: LC1E500xx - Dòng điện định mức: 500A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 400A coil AC LC1E400
  10,923,220 VNĐ 15,604,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E400xx

  Contactor 400A coil AC LC1E400   - Mã sản phẩm: LC1E400xx - Dòng điện định mức: 400A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 300A coil AC LC1E300
  6,632,010 VNĐ 9,474,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E300xx

  Contactor 300A coil AC LC1E300   - Mã sản phẩm: LC1E300xx - Dòng điện định mức: 300A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 250A coil AC LC1E250
  5,629,470 VNĐ 8,042,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E250xx

  Contactor 250A coil AC LC1E250   - Mã sản phẩm: LC1E250xx - Dòng điện định mức: 250A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 200A coil AC LC1E200
  3,910,060 VNĐ 5,585,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E200xx

  Contactor 200A coil AC LC1E200   - Mã sản phẩm: LC1E200xx - Dòng điện định mức: 200A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 160A coil AC LC1E160
  3,635,170 VNĐ 5,193,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E160xx

  Contactor 160A coil AC LC1E160   - Mã sản phẩm: LC1E160xx - Tiếp điểm: 1NO + 1NC - Dòng điện định mức: 160A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 120A coil AC LC1E120
  1,640,100 VNĐ 2,343,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E120xx

  Contactor 120A coil AC LC1E120   - Mã sản phẩm: LC1E120xx - Tiếp điểm: 1NO + 1NC - Dòng điện định mức: 120A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 95A coil AC LC1E95
  1,339,030 VNĐ 1,912,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E95xx

  Contactor 95A coil AC LC1E95   - Mã sản phẩm: LC1E95xx - Tiếp điểm: 1NO + 1NC - Dòng điện định mức: 95A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 80A coil AC LC1E80
  1,064,140 VNĐ 1,520,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E80xx

  Contactor 80A coil AC LC1E80   - Mã sản phẩm: LC1E80xx - Tiếp điểm: 1NO + 1NC - Dòng điện định mức: 80A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 65A coil AC LC1E65
  860,860 VNĐ 1,229,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E65xx

  Contactor 65A coil AC LC1E65   - Mã sản phẩm: LC1E65xx - Tiếp điểm: 1NO + 1NC - Dòng điện định mức: 65A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 50A coil AC LC1E50
  763,070 VNĐ 1,090,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E50xx

  Contactor 50A coil AC LC1E50   - Mã sản phẩm: LC1E50xx - Tiếp điểm: 1NO + 1NC - Dòng điện định mức: 50A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 40A coil AC LC1E40
  740,740 VNĐ 1,058,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E40xx

  Contactor 40A coil AC LC1E40   - Mã sản phẩm: LC1E40xx - Tiếp điểm: 1NO + 1NC - Dòng điện định mức: 40A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 38A coil AC LC1E3801
  717,640 VNĐ 1,025,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E3801xx

  Contactor 38A coil AC LC1E3801   - Mã sản phẩm: LC1E3801xx - Tiếp điểm: 1NC - Dòng điện định mức: 38A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 38A coil AC LC1E3810
  717,640 VNĐ 1,025,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E3810xx

  Contactor 38A coil AC LC1E3810   - Mã sản phẩm: LC1E3810xx - Tiếp điểm: 1NO - Dòng điện định mức: 38A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 32A coil AC LC1E3201
  612,150 VNĐ 874,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E3201xx

  Contactor 32A coil AC LC1E3201   - Mã sản phẩm: LC1E3201xx - Tiếp điểm: 1NC - Dòng điện định mức: 32A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 32A coil AC LC1E3210
  612,150 VNĐ 874,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E3210xx

  Contactor 32A coil AC LC1E3210   - Mã sản phẩm: LC1E3210xx - Tiếp điểm: 1NO - Dòng điện định mức: 32A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 25A coil AC LC1E2501
  416,570 VNĐ 595,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E2501xx

  Contactor 25A coil AC LC1E2501   - Mã sản phẩm: LC1E2501xx - Tiếp điểm: 1NC - Dòng điện định mức: 25A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 25A coil AC LC1E2510
  416,570 VNĐ 595,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E2510xx

  Contactor 25A coil AC LC1E2510   - Mã sản phẩm: LC1E2510xx - Tiếp điểm: 1NO - Dòng điện định mức: 25A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
 • Contactor 18A coil AC LC1E1801
  341,880 VNĐ 488,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1E1801xx

  Contactor 18A coil AC LC1E1801   - Mã sản phẩm: LC1E1801xx - Tiếp điểm: 1NC - Dòng điện định mức: 18A - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây:     24 48 110 220 230 240 380 415 440 LC1E06-300 50 Hz B5 E5 F5 M5   U5 Q5 N5 R5 60 Hz B6   F6 M6     Q6   R6 LC1E06-95 50/60Hz B7 E7 F7 M7 P7   Q7     LC1E400-630 50/60Hz   E7 F7 M7   U7 Q7 N7 R7    
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll