Hỗ trợ trực tuyến

Khởi động từ Tesys LC1D

- Khởi động từ 4 cực loại D, công suất từu 20 đến 200A, 400V loại tải AC-1.

- Cuộn dây điều khiển bằng điện áp AC, DC hoặc DC ít tiêu thụ năng lượng.

- Tích hợp 2 tiếp điểm phụ, 1 NO và 1 NC.

- Lắp đặt trên DIN rail 35mm hoặc bắt vít.

- Mặt che chống bụi và chống tiếp xúc.

- Tiếp điểm chính tùy chọn NO hoặc NC.

Khởi động từ Tesys LC1D loại 4 cực

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Contactor 200A coil DC LC1D115004
  12,691,910 VNĐ 18,131,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D115004

  Contactor 200A coil DC LC1D115004   - Mã sản phẩm: LC1D115004xx - Dòng điện định mức: 20q0A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO  - Tiếp điểm phụ:  DC Volts 24 48 60 110 125 220 LC1DT20…D8000 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.1 Uc BD ED ND FD GD MD LC1D115 and D150 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.2 Uc BD ED ND FD GD MD  
 • Contactor 80A coil DC LC1DT80A
  6,574,260 VNĐ 9,391,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1DT80A

  Contactor 80A coil DC LC1DT80A   - Mã sản phẩm: LC1DT80Axx - Dòng điện định mức: 80A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO  - Tiếp điểm phụ:  DC Volts 24 48 60 110 125 220 LC1DT20…D8000 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.1 Uc BD ED ND FD GD MD LC1D115 and D150 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.2 Uc BD ED ND FD GD MD  
 • Contactor 60A coil DC LC1DT60A
  4,561,480 VNĐ 6,516,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1DT60A

  Contactor 60A coil DC LC1DT60A   - Mã sản phẩm: LC1DT60Axx - Dòng điện định mức: 60A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO  - Tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC DC Volts 24 48 60 110 125 220 LC1DT20…D8000 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.1 Uc BD ED ND FD GD MD LC1D115 and D150 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7...
 • Contactor 40A coil DC LC1D258
  3,354,120 VNĐ 4,791,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D258

  Contactor 40A coil DC LC1D258   - Mã sản phẩm: LC1D258xx - Dòng điện định mức: 40A - Tiếp điểm động lực 4P: 2NO + 2NC - Tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC DC Volts 24 48 60 110 125 220 LC1DT20…D8000 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.1 Uc BD ED ND FD GD MD LC1D115 and D150 (coils with integral suppression device fitted as...
 • Contactor 40A coil DC LC1DT40
  3,354,120 VNĐ 4,791,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1DT40

  Contactor 40A coil DC LC1DT40   - Mã sản phẩm: LC1DT40xx - Dòng điện định mức: 40A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO  - Tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC DC Volts 24 48 60 110 125 220 LC1DT20…D8000 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.1 Uc BD ED ND FD GD MD LC1D115 and D150 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7...
 • Contactor 32A coil DC LC1D188
  1,878,800 VNĐ 2,684,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D188

  Contactor 32A coil DC LC1D188   - Mã sản phẩm: LC1D188xx - Dòng điện định mức: 32A - Tiếp điểm động lực 4P: 2NO + 2NC - Tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC DC Volts 24 48 60 110 125 220 LC1DT20…D8000 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.1 Uc BD ED ND FD GD MD LC1D115 and D150 (coils with integral suppression device fitted as...
 • Contactor 32A coil DC LC1DT32
  1,878,800 VNĐ 2,684,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1DT32

  Contactor 32A coil DC LC1DT32   - Mã sản phẩm: LC1DT32xx - Dòng điện định mức: 32A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO  - Tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC DC Volts 24 48 60 110 125 220 LC1DT20…D8000 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.1 Uc BD ED ND FD GD MD LC1D115 and D150 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7...
 • Contactor 25A coil DC LC1D128
  1,676,290 VNĐ 2,394,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D128

  Contactor 25A coil DC LC1D128   - Mã sản phẩm: LC1D128xx - Dòng điện định mức: 25A - Tiếp điểm động lực 4P: 2NO +2NC - Tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC DC Volts 24 48 60 110 125 220 LC1DT20…D8000 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.1 Uc BD ED ND FD GD MD LC1D115 and D150 (coils with integral suppression device fitted as standard) U...
 • Contactor 25A coil DC LC1DT25
  1,676,290 VNĐ 2,394,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1DT25

  Contactor 25A coil DC LC1DT25   - Mã sản phẩm: LC1DT25xx - Dòng điện định mức: 25A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO - Tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC DC Volts 24 48 60 110 125 220 LC1DT20…D8000 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.1 Uc BD ED ND FD GD MD LC1D115 and D150 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7...
 • Contactor 20A coil DC LC1D098
  1,476,090 VNĐ 2,108,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D098

  Contactor 20A coil DC LC1D098   - Mã sản phẩm: LC1D098xx - Dòng điện định mức: 20A - Tiếp điểm động lực 4P: 2NO + 2NC - Tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC DC Volts 24 48 60 110 125 220 LC1DT20…D8000 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.1 Uc BD ED ND FD GD MD LC1D115 and D150 (coils with integral suppression device fitted as...
 • Contactor 20A coil DC LC1DT20
  1,476,090 VNĐ 2,108,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1DT20

  Contactor 20A coil DC LC1DT20   - Mã sản phẩm: LC1DT20xx - Dòng điện định mức: 20A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO - Tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC   DC Volts 24 48 60 110 125 220 LC1DT20…D8000 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7 … 1.1 Uc BD ED ND FD GD MD LC1D115 and D150 (coils with integral suppression device fitted as standard) U 0.7...
 • Contactor 200A coil AC LC1D115004
  8,559,320 VNĐ 12,227,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D115004

  Contactor 200A coil AC LC1D115004   - Mã sản phẩm: LC1D115004xx - Dòng điện định mức: 200A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO - Tiếp điểm phụ:    AC Volts 48 110 220 240 380 400 440 LC1D09…D150 and LC1DT20…D4000 (coils with integral suppression device fitted as standard 50/60 Hz E7 F7 M7 U7 Q7 V7 R7  
 • Contactor 125A coil AC LC1D80008
  7,780,080 VNĐ 11,114,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D80008

  Contactor 125A coil AC LC1D80008   - Mã sản phẩm: LC1D80008xx - Dòng điện định mức: 125A - Tiếp điểm động lực 4P: 2NO + 2NC - Tiếp điểm phụ:    AC Volts 48 110 220 240 380 400 440 LC1D09…D150 and LC1DT20…D4000 (coils with integral suppression device fitted as standard 50/60 Hz E7 F7 M7 U7 Q7 V7 R7  
 • Contactor 125A coil AC LC1D80004
  7,780,080 VNĐ 11,114,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D80004

  Contactor 125A coil AC LC1D80004   - Mã sản phẩm: LC1D80004xx - Dòng điện định mức: 125A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO - Tiếp điểm phụ:    AC Volts 48 110 220 240 380 400 440 LC1D09…D150 and LC1DT20…D4000 (coils with integral suppression device fitted as standard 50/60 Hz E7 F7 M7 U7 Q7 V7 R7  
 • Contactor 80A coil AC LC1DT80A
  4,427,500 VNĐ 6,325,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1DT80A

  Contactor 80A coil AC LC1DT80A   - Mã sản phẩm: LC1DT80Axx - Dòng điện định mức: 80A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO - Tiếp điểm phụ:    AC Volts 48 110 220 240 380 400 440 LC1D09…D150 and LC1DT20…D4000 (coils with integral suppression device fitted as standard 50/60 Hz E7 F7 M7 U7 Q7 V7 R7  
 • Contactor 60A coil AC LC1DT60A
  3,085,390 VNĐ 4,407,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1DT60A

  Contactor 60A coil AC LC1DT60A   - Mã sản phẩm: LC1DT60Axx - Dòng điện định mức: 60A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC   AC Volts 48 110 220 240 380 400 440 LC1D09…D150 and LC1DT20…D4000 (coils with integral suppression device fitted as standard 50/60 Hz E7 F7 M7 U7 Q7 V7 R7  
 • Contactor 40A coil AC LC1D258
  2,281,510 VNĐ 3,259,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D258

  Contactor 40A coil AC LC1D258   - Mã sản phẩm: LC1D258xx - Dòng điện định mức: 40A - Tiếp điểm động lực 4P: 2NO + 2NC - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC   AC Volts 48 110 220 240 380 400 440 LC1D09…D150 and LC1DT20…D4000 (coils with integral suppression device fitted as standard 50/60 Hz E7 F7 M7 U7 Q7 V7 R7  
 • Contactor 40A coil AC LC1DT40
  2,281,510 VNĐ 3,259,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1DT40

  Contactor 40A coil AC LC1DT40   - Mã sản phẩm: LC1DT40xx - Dòng điện định mức: 40A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC   AC Volts 48 110 220 240 380 400 440 LC1D09…D150 and LC1DT20…D4000 (coils with integral suppression device fitted as standard 50/60 Hz E7 F7 M7 U7 Q7 V7 R7  
 • Contactor 32A coil AC LC1D188
  1,342,880 VNĐ 1,918,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D188

  Contactor 32A coil AC LC1D188   - Mã sản phẩm: LC1D188xx - Dòng điện định mức: 32A - Tiếp điểm động lực 4P: 2NO + 2NC - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC   AC Volts 48 110 220 240 380 400 440 LC1D09…D150 and LC1DT20…D4000 (coils with integral suppression device fitted as standard 50/60 Hz E7 F7 M7 U7 Q7 V7 R7  
 • Contactor 32A coil AC LC1DT32
  1,342,880 VNĐ 1,918,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1DT32

  Contactor 32A coil AC LC1DT32   - Mã sản phẩm: LC1DT32xx - Dòng điện định mức: 32A - Tiếp điểm động lực 4P: 4NO - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC   AC Volts 48 110 220 240 380 400 440 LC1D09…D150 and LC1DT20…D4000 (coils with integral suppression device fitted as standard 50/60 Hz E7 F7 M7 U7 Q7 V7 R7  
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll