Hỗ trợ trực tuyến

- Khởi động từ Tesys LC1F, dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên tới 450 kW, tải AC-3.

- Cuộn dây điều khiển có điện áp điều khiển AC, DC.

- Độ bền cơ khí và độ bền điện cao - 5 đến 10 triệu lần đóng cắt cho contactor từ 115-500A; 630-800A.


Khởi động từ Tesys LC1F

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Cuộn coil DC LX4FL
  6,770,610 VNĐ 9,672,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LX4FL

  Cuộn coil DC LX4FL     - Mã sản phẩm: LX4FL - Dùng cho contactor  LC1F6304 - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: DC Volts 24VAC 48VAC 110VAC 220VAC 240VAC 380VAC LX4-FF*** 024 048 110 220 240 380 LX4-FG*** 024 048 110 220 240 380 LX4-FH*** 024 048   220 240 380 LX4-FJ***   048 110 220 240 380 LX4-FK***   048 110   240 380 LX4-FL***   048 110 220 240 380 LX4-FX***     110 220 240 380    
 • Cuộn coil AC LX1FL
  5,009,620 VNĐ 7,156,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LX1FL

  Cuộn coil AC LX1FL     - Mã sản phẩm: LX1FL - Dùng cho contactor  LC1F6304 - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây: AC Volts  24VAC 48VAC 110VAC 220VAC 240VAC 380VAC LX9-FF***   048 110 220 240 380 LX9-FG***   048 110 220 240 380 LX1-FH***   024 048 110 220 240 380 LX1-FJ***   048 110 220 240 380 LX1-FK***   048 110   240 380 LX1-FL***   048 110 220 240 380 LX1-FX***     110 220 240 380    
 • Contactor 1000A-LC1F6304
  54,348,140 VNĐ 77,640,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1F6304

  Contactor 1000A-LC1F6304   - Mã sản phẩm: LC1F6304 - Dòng điện định mức: 1000A - Số cực: 4P  
 • Cuộn coil DC LX4FK
  6,248,550 VNĐ 8,926,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LX4FK

  Cuộn coil DC LX4FK     - Mã sản phẩm: LX4FK - Dùng cho contactor  LC1F5004 - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: DC Volts 24VAC 48VAC 110VAC 220VAC 240VAC 380VAC LX4-FF*** 024 048 110 220 240 380 LX4-FG*** 024 048 110 220 240 380 LX4-FH*** 024 048   220 240 380 LX4-FJ***   048 110 220 240 380 LX4-FK***   048 110   240 380 LX4-FL***   048 110 220 240 380 LX4-FX***     110 220 240 380    
 • Cuộn coil AC LX1FK
  4,007,080 VNĐ 5,724,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LX1FK

  Cuộn coil AC LX1FK     - Mã sản phẩm: LX1FK - Dùng cho contactor  LC1F5004 - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây: AC Volts  24VAC 48VAC 110VAC 220VAC 240VAC 380VAC LX9-FF***   048 110 220 240 380 LX9-FG***   048 110 220 240 380 LX1-FH***   024 048 110 220 240 380 LX1-FJ***   048 110 220 240 380 LX1-FK***   048 110   240 380 LX1-FL***   048 110 220 240 380 LX1-FX***     110 220 240 380    
 • Contactor 700A-LC1F5004
  44,283,470 VNĐ 63,262,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1F5004

  Contactor 700A-LC1F5004   - Mã sản phẩm: LC1F5004 - Dòng điện định mức: 700A - Số cực: 4P  
 • Cuộn coil DC LX4FJ
  4,687,760 VNĐ 6,696,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LX4FJ

  Cuộn coil DC LX4FJ     - Mã sản phẩm: LX4FJ - Dùng cho contactor  LC1F4004 - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: DC Volts 24VAC 48VAC 110VAC 220VAC 240VAC 380VAC LX4-FF*** 024 048 110 220 240 380 LX4-FG*** 024 048 110 220 240 380 LX4-FH*** 024 048   220 240 380 LX4-FJ***   048 110 220 240 380 LX4-FK***   048 110   240 380 LX4-FL***   048 110 220 240 380 LX4-FX***     110 220 240 380    
 • Cuộn coil AC LX1FJ
  3,005,310 VNĐ 4,293,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LX1FJ

  Cuộn coil AC LX1FJ     - Mã sản phẩm: LX1FJ - Dùng cho contactor  LC1F4004 - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây: AC Volts  24VAC 48VAC 110VAC 220VAC 240VAC 380VAC LX9-FF***   048 110 220 240 380 LX9-FG***   048 110 220 240 380 LX1-FH***   024 048 110 220 240 380 LX1-FJ***   048 110 220 240 380 LX1-FK***   048 110   240 380 LX1-FL***   048 110 220 240 380 LX1-FX***     110 220 240 380    
 • Contactor 500A-LC1F4004
  33,212,410 VNĐ 47,446,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1F4004

  Contactor 500A-LC1F4004   - Mã sản phẩm: LC1F4004 - Dòng điện định mức: 500A - Số cực: 4P  
 • Cuộn coil AC LX1FH
  2,004,310 VNĐ 2,863,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LX1FH

  Cuộn coil AC LX1FH     - Mã sản phẩm: LX1FH - Dùng cho contactor LC1F2654, LC1F3304 - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây: AC Volts  24VAC 48VAC 110VAC 220VAC 240VAC 380VAC LX9-FF***   048 110 220 240 380 LX9-FG***   048 110 220 240 380 LX1-FH***   024 048 110 220 240 380 LX1-FJ***   048 110 220 240 380 LX1-FK***   048 110   240 380 LX1-FL***   048 110 220 240 380 LX1-FX***     110 220 240 380    
 • Cuộn coil DC LX4FH
  3,125,430 VNĐ 4,464,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LX4FH

  Cuộn coil DC LX4FH     - Mã sản phẩm: LX4FH - Dùng cho contactor LC1F2654, LC1F3304 - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: DC Volts 24VAC 48VAC 110VAC 220VAC 240VAC 380VAC LX4-FF*** 024 048 110 220 240 380 LX4-FG*** 024 048 110 220 240 380 LX4-FH*** 024 048   220 240 380 LX4-FJ***   048 110 220 240 380 LX4-FK***   048 110   240 380 LX4-FL***   048 110 220 240 380 LX4-FX***     110 220 240 380    
 • Contactor 400A-LC1F3304
  25,161,290 VNĐ 35,944,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1F3304

  Contactor 400A-LC1F3304   - Mã sản phẩm: LC1F3304 - Dòng điện định mức: 400A - Số cực: 4P  
 • Contactor 350A-LC1F2654
  22,142,120 VNĐ 31,631,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1F2654

  Contactor 350A-LC1F2654   - Mã sản phẩm: LC1F2654 - Dòng điện định mức: 350A - Số cực: 4P  
 • Cuộn coil DC LX4FG
  2,539,460 VNĐ 3,627,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LX4FG

  Cuộn coil DC LX4FG     - Mã sản phẩm: LX4FG - Dùng cho contactor LC1F1854, LC1F2254 - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: DC Volts 24VAC 48VAC 110VAC 220VAC 240VAC 380VAC LX4-FF*** 024 048 110 220 240 380 LX4-FG*** 024 048 110 220 240 380 LX4-FH*** 024 048   220 240 380 LX4-FJ***   048 110 220 240 380 LX4-FK***   048 110   240 380 LX4-FL***   048 110 220 240 380 LX4-FX***     110 220 240 380    
 • Cuộn coil AC LX9FG
  1,627,780 VNĐ 2,325,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LX9FG

  Cuộn coil AC LX9FG     - Mã sản phẩm: LX9FG - Dùng cho contactor LC1F1854, LC1F2254 - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây: AC Volts  24VAC 48VAC 110VAC 220VAC 240VAC 380VAC LX9-FF***   048 110 220 240 380 LX9-FG***   048 110 220 240 380 LX1-FH***   024 048 110 220 240 380 LX1-FJ***   048 110 220 240 380 LX1-FK***   048 110   240 380 LX1-FL***   048 110 220 240 380 LX1-FX***     110 220 240 380    
 • Contactor 315A-LC1F2254
  12,883,640 VNĐ 18,405,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1F2254

  Contactor 315A-LC1F2254   - Mã sản phẩm: LC1F2254 - Dòng điện định mức: 315A - Số cực: 4P  
 • Contactor 275A-LC1F1854
  11,473,770 VNĐ 16,391,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1F1854

  Contactor 275A-LC1F1854   - Mã sản phẩm: LC1F1854 - Dòng điện định mức: 275A - Số cực: 4P  
 • Cuộn coil DC LX4FF
  2,149,070 VNĐ 3,070,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LX4FF

  Cuộn coil DC LX4FF     - Mã sản phẩm: LX4FF - Dùng cho contactor LC1F1154, LC1F1504 - Điện áp cuộn coil DC theo bảng dưới đây: DC Volts 24VAC 48VAC 110VAC 220VAC 240VAC 380VAC LX4-FF*** 024 048 110 220 240 380 LX4-FG*** 024 048 110 220 240 380 LX4-FH*** 024 048   220 240 380 LX4-FJ***   048 110 220 240 380 LX4-FK***   048 110   240 380 LX4-FL***   048 110 220 240 380 LX4-FX***     110 220 240 380    
 • Cuộn coil AC LX9FF
  1,378,300 VNĐ 1,969,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LX9FF

  Cuộn coil AC LX9FF     - Mã sản phẩm: LX9FF - Dùng cho contactor LC1F1154, LC1F1504 - Điện áp cuộn coil AC theo bảng dưới đây: AC Volts  24VAC 48VAC 110VAC 220VAC 240VAC 380VAC LX9-FF***   048 110 220 240 380 LX9-FG***   048 110 220 240 380 LX1-FH***   024 048 110 220 240 380 LX1-FJ***   048 110 220 240 380 LX1-FK***   048 110   240 380 LX1-FL***   048 110 220 240 380 LX1-FX***     110 220 240 380    
 • Contactor 250A-LC1F1504
  9,863,700 VNĐ 14,091,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1F1504

  Contactor 250A-LC1F1504   - Mã sản phẩm: LC1F1504 - Dòng điện định mức: 250A - Số cực: 4P  
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll