Hỗ trợ trực tuyến

Khởi động từ Tesys LC1K

- Khởi động từ loại K dùng cho điều khiển động cơ.

- Cuộn dây điều khiển có thể chọn điện áp AC hoặc DC.

- Tích hợp 1 tiếp điểm phụ loại NO hoặc NC.

- Lắp đặt trên din rail hoặc bắt vít.

- Đấu dây theo kiểu bắt vít.

Khởi động từ Tesys LC1K

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Contactor 9A coil DC-LP1K1201
  525,910 VNĐ 751,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LP1K1201

  Contactor 12A coil DC-LP1K1201   - Mã sản phẩm: LP1K1201xx - Dòng điện định mức: 12A - Tiếp điểm phụ: 1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:     DC Volts 12 24 48 110 220   JD BD ED FD MD  
 • Contactor 9A coil DC-LP1K1210
  525,910 VNĐ 751,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LP1K1210

  Contactor 12A coil DC-LP1K1210   - Mã sản phẩm: LP1K1210xx - Dòng điện định mức: 12A - Tiếp điểm phụ: 1NO - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:     DC Volts 12 24 48 110 220   JD BD ED FD MD  
 • Contactor 9A coil DC-LP1K0901
  525,910 VNĐ 751,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LP1K0901

  Contactor 9A coil DC-LP1K0901   - Mã sản phẩm: LP1K0901xx - Dòng điện định mức: 9A - Tiếp điểm phụ: 1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:     DC Volts 12 24 48 110 220   JD BD ED FD MD  
 • Contactor 9A coil DC-LP1K0910
  525,910 VNĐ 751,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LP1K0910

  Contactor 9A coil DC-LP1K0910   - Mã sản phẩm: LP1K0910xx - Dòng điện định mức: 9A - Tiếp điểm phụ: 1NO - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:     DC Volts 12 24 48 110 220   JD BD ED FD MD  
 • Contactor 6A coil DC-LP1K0601
  487,410 VNĐ 696,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LP1K0601

  Contactor 6A coil DC-LP1K0601   - Mã sản phẩm: LP1K0601xx - Dòng điện định mức: 6A - Tiếp điểm phụ: 1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:     DC Volts 12 24 48 110 220   JD BD ED FD MD  
 • Contactor 6A coil DC-LP1K0610
  487,410 VNĐ 696,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LP1K0610

  Contactor 6A coil DC-LP1K0610   - Mã sản phẩm: LP1K0610xx - Dòng điện định mức: 6A - Tiếp điểm phụ: 1NO - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:     DC Volts 12 24 48 110 220   JD BD ED FD MD  
 • Contactor 16A coil AC-LC1K1601
  374,990 VNĐ 535,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1K1601

  Contactor 16A coil AC-LC1K1601     - Mã sản phẩm: LC1K1601xx - Dòng điện định mức: 16A - Tiếp điểm phụ: 1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:       AC Volts 12 20 24 36 42 48 110 115 120 127 200/208 220/230 230 230/240 50/60 Hz J7 Z7 B7 C7 D7 E7 F7 FE7 G7 FC7 L7 M7 P7 U7  
 • Contactor 16A coil AC-LC1K1610
  374,990 VNĐ 535,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1K1610

  Contactor 16A coil AC-LC1K1610     - Mã sản phẩm: LC1K1610xx - Dòng điện định mức: 16A - Tiếp điểm phụ: 1NO - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:       AC Volts 12 20 24 36 42 48 110 115 120 127 200/208 220/230 230 230/240 50/60 Hz J7 Z7 B7 C7 D7 E7 F7 FE7 G7 FC7 L7 M7 P7 U7  
 • Contactor 12A coil AC-LC1K1201
  329,560 VNĐ 470,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1K1201

  Contactor 12A coil AC-LC1K1201     - Mã sản phẩm: LC1K1201xx - Dòng điện định mức: 12A - Tiếp điểm phụ: 1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:       AC Volts 12 20 24 36 42 48 110 115 120 127 200/208 220/230 230 230/240 50/60 Hz J7 Z7 B7 C7 D7 E7 F7 FE7 G7 FC7 L7 M7 P7 U7  
 • Contactor 12A coil AC-LC1K1210
  329,560 VNĐ 470,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1K1210

  Contactor 12A coil AC-LC1K1210     - Mã sản phẩm: LC1K1210xx - Dòng điện định mức: 12A - Tiếp điểm phụ: 1NO - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:       AC Volts 12 20 24 36 42 48 110 115 120 127 200/208 220/230 230 230/240 50/60 Hz J7 Z7 B7 C7 D7 E7 F7 FE7 G7 FC7 L7 M7 P7 U7  
 • Contactor 9A coil AC-LC1K0901
  295,680 VNĐ 422,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1K0901

  Contactor 9A coil AC-LC1K0901     - Mã sản phẩm: LC1K0901xx - Dòng điện định mức: 9A - Tiếp điểm phụ: 1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:       AC Volts 12 20 24 36 42 48 110 115 120 127 200/208 220/230 230 230/240 50/60 Hz J7 Z7 B7 C7 D7 E7 F7 FE7 G7 FC7 L7 M7 P7 U7  
 • Contactor 9A coil AC-LC1K0910
  295,680 VNĐ 422,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1K0910

  Contactor 9A coil AC-LC1K0910     - Mã sản phẩm: LC1K0910xx - Dòng điện định mức: 9A - Tiếp điểm phụ: 1NO - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:       AC Volts 12 20 24 36 42 48 110 115 120 127 200/208 220/230 230 230/240 50/60 Hz J7 Z7 B7 C7 D7 E7 F7 FE7 G7 FC7 L7 M7 P7 U7  
 • Contactor 6A coil AC-LC1K0601
  263,340 VNĐ 376,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1K0601

  Contactor 6A coil AC-LC1K0601     - Mã sản phẩm: LC1K0601xx - Dòng điện định mức: 6A - Tiếp điểm phụ: 1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:       AC Volts 12 20 24 36 42 48 110 115 120 127 200/208 220/230 230 230/240 50/60 Hz J7 Z7 B7 C7 D7 E7 F7 FE7 G7 FC7 L7 M7 P7 U7  
 • Contactor 6A coil AC-LC1K0610
  263,340 VNĐ 376,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1K0610

  Contactor 6A coil AC-LC1K0610     - Mã sản phẩm: LC1K0610xx - Dòng điện định mức: 6A - Tiếp điểm phụ: 1NO - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút:       AC Volts 12 20 24 36 42 48 110 115 120 127 200/208 220/230 230 230/240 50/60 Hz J7 Z7 B7 C7 D7 E7 F7 FE7 G7 FC7 L7 M7 P7 U7  
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll