Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Máy cắt không khí Masterpact NT

- Masterpact loại H1, H2 từ 630A đến 1600A.

- Điện áp định mức 660V, 50/60Hz.

- Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu.

- Masterpact NT cơ bản bao gồm :

   + Khung CB.

   + Bộ đấu nối phía sau, nằm ngang (trên & dưới).

   + Micrologic 2.0A.

   + 4 tiếp điểm báo trạng thái.

   + 1 tiếp điểm báo sự cố.

Máy cắt không khí Masterpact NT

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • ACB 4P 1600A 50kA NT16H24D2
  146,522,530 VNĐ 209,317,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT16H24D2

  ACB 4P 1600A 50kA NT16H24D2   - Mã sản phẩm : NT16H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 1600A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 1600A 50kA NT16H24D2
  146,522,530 VNĐ 209,317,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT16H24D2

  ACB 4P 1600A 50kA NT16H24D2   - Mã sản phẩm : NT16H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 1600A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 1250A 50kA NT12H24D2
  124,475,120 VNĐ 177,821,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT12H24D2

  ACB 4P 1250A 50kA NT12H24D2   - Mã sản phẩm : NT12H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 1250A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 1000A 50kA NT10H24D2
  111,007,050 VNĐ 158,581,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT10H24D2

  ACB 4P 1000A 50kA NT10H24D2   - Mã sản phẩm : NT10H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 1000A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 800A 50kA NT08H24D2
  105,265,930 VNĐ 150,379,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT08H24D2

  ACB 4P 800A 50kA NT08H24D2   - Mã sản phẩm : NT08H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 800A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 630A 50kA NT06H24D2
  99,073,590 VNĐ 141,533,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT06H24D2

  ACB 4P 630A 50kA NT06H24D2   - Mã sản phẩm : NT06H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 630A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 1600A 50kA NT16H23D2
  118,761,720 VNĐ 169,659,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT16H23D2

  ACB 3P 1600A 50kA NT16H23D2   - Mã sản phẩm : NT16H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 1600A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 1250A 50kA NT12H23D2
  106,430,170 VNĐ 152,043,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT12H23D2

  ACB 3P 1250A 50kA NT12H23D2   - Mã sản phẩm : NT12H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 1250A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 1000A 50kA NT10H23D2
  95,536,210 VNĐ 136,480,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT10H23D2

  ACB 3P 1000A 50kA NT10H23D2   - Mã sản phẩm : NT10H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 1000A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 800A 50kA NT08H23D2
  89,343,100 VNĐ 127,633,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT08H23D2

  ACB 3P 800A 50kA NT08H23D2   - Mã sản phẩm : NT08H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 800A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 630A 50kA NT06H23D2
  83,688,990 VNĐ 119,555,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT06H23D2

  ACB 3P 630A 50kA NT06H23D2   - Mã sản phẩm : NT06H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 630A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 1600A 50kA NT16H24F2
  108,914,190 VNĐ 155,591,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT16H24F2

  ACB 4P 1600A 50kA NT16H24F2   - Mã sản phẩm : NT16H24F2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 1600A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại fixed (cố định).
 • ACB 4P 1250A 50kA NT12H24F2
  24,448,970 VNĐ 34,927,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT12H24F2

  ACB 4P 1250A 50kA NT12H24F2   - Mã sản phẩm : NT12H24F2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 1250A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại fixed (cố định).
 • ACB 4P 1000A 50kA NT10H24F2
  83,254,710 VNĐ 118,935,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT10H24F2

  ACB 4P 1000A 50kA NT10H24F2   - Mã sản phẩm : NT10H24F2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 1000A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại fixed (cố định).
 • ACB 4P 800A 50kA NT08H24F2
  78,824,830 VNĐ 112,606,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT08H24F2

  ACB 4P 800A 50kA NT08H24F2   - Mã sản phẩm : NT08H24F2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 800A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại fixed (cố định).
 • ACB 4P 630A 50kA NT06H24F2
  71,824,830 VNĐ 102,606,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT06H24F2

  ACB 4P 630A 50kA NT06H24F2   - Mã sản phẩm : NT06H24F2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 630A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại fixed (cố định).
 • ACB 3P 1600A 50kA NT16H23F2
  15,439,970 VNĐ 22,057,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT16H23F2

  ACB 3P 1600A 50kA NT16H23F2   - Mã sản phẩm : NT16H23F2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 1600A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại fixed (cố định).
 • ACB 3P 1250A 50kA NT12H23F2
  77,570,570 VNĐ 110,815,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT12H23F2

  ACB 3P 1250A 50kA NT12H23F2   - Mã sản phẩm : NT12H23F2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 1250A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại fixed (cố định).
 • ACB 3P 1000A 50kA NT10H23F2
  68,662,440 VNĐ 98,089,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT10H23F2

  ACB 3P 1000A 50kA NT10H23F2   - Mã sản phẩm : NT10H23F2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 1000A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại fixed (cố định).
 • ACB 3P 800A 50kA NT08H23F2
  66,310,860 VNĐ 94,729,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NT08H23F2

  ACB 3P 800A 50kA NT08H23F2   - Mã sản phẩm : NT08H23F2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 800A - Dòng cắt Icu : 50kA - Loại fixed (cố định).
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll