Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Máy cắt không khí Masterpact NW

- Masterpact NW loại H1, H2 từ 800A đến 6300A.

- Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz.

- Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu.

- Masterpact NW cơ bản bao gồm :

   + Khung CB.

   + Bộ đấu nối phía sau, nằm ngang (trên & dưới).

   + Micrologic 2.0A.

   + 4 tiếp điểm báo trạng thái.

   + 1 tiếp điểm báo sự cố.

Máy cắt không khí Masterpact NW

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • ACB 4P 6300A 150kA NW63H24D2
  1,025,443,650 VNĐ 1,464,919,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW63H24D2

  ACB 4P 6300A 150kA NW63H24D2 - Mã sản phẩm : NW63H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 6300A - Dòng cắt Icu : 150kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 5000A 150kA NW50H24D2
  801,162,670 VNĐ 1,144,518,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW50H24D2

  ACB 4P 5000A 150kA NW50H24D2 - Mã sản phẩm : NW50H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 5000A - Dòng cắt Icu : 150kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 4000A 150kA NW4BH24D2
  647,897,250 VNĐ 925,567,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW4BH24D2

  ACB 4P 4000A 150kA NW4BH24D2 - Mã sản phẩm : NW4BH24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 4000A - Dòng cắt Icu : 150kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 4000A 100kA NW40H24D2
  466,765,530 VNĐ 666,807,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW40H24D2

  ACB 4P 4000A 100kA NW40H24D2 - Mã sản phẩm : NW40H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 4000A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 3200A 100kA NW32H24D2
  340,913,650 VNĐ 487,019,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW32H24D2

  ACB 4P 3200A 100kA NW32H24D2 - Mã sản phẩm : NW32H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 3200A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 2500A 100kA NW25H24D2
  268,894,010 VNĐ 384,134,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW25H24D2

  ACB 4P 2500A 100kA NW25H24D2 - Mã sản phẩm : NW25H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 2500A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 2000A 100kA NW20H24D2
  215,041,750 VNĐ 307,202,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW20H24D2

  ACB 4P 2000A 100kA NW20H24D2 - Mã sản phẩm : NW20H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 2000A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 1600A 100kA NW16H24D2
  186,283,020 VNĐ 266,118,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW16H24D2

  ACB 4P 1600A 100kA NW16H24D2 - Mã sản phẩm : NW16H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 1600A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 1250A 100kA NW12H24D2
  164,379,600 VNĐ 234,828,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW12H24D2

  ACB 4P 1250A 100kA NW12H24D2 - Mã sản phẩm : NW12H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 1250A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 1000A 100kA NW10H24D2
  146,942,180 VNĐ 209,917,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW10H24D2

  ACB 4P 1000A 100kA NW10H24D2 - Mã sản phẩm : NW10H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 1000A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 4P 800A 100kA NW08H24D2
  140,573,510 VNĐ 200,819,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW08H24D2

  ACB 4P 800A 100kA NW08H24D2 - Mã sản phẩm : NW08H24D2 - Số cực : 4P - Dòng điện định mức In : 800A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 6300A 150kA NW63H23D2
  862,289,120 VNĐ 1,231,841,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW63H23D2

  ACB 3P 6300A 150kA NW63H23D2 - Mã sản phẩm : NW63H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 6300A - Dòng cắt Icu : 150kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 5000A 150kA NW50H23D2
  661,026,520 VNĐ 944,323,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW50H23D2

  ACB 3P 5000A 150kA NW50H23D2 - Mã sản phẩm : NW50H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 5000A - Dòng cắt Icu : 150kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 4000A 150kA NW4BH23D2
  529,223,310 VNĐ 756,033,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW4BH23D2

  ACB 3P 4000A 150kA NW4BH23D2 - Mã sản phẩm : NW4BH23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 4000A - Dòng cắt Icu : 150kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 4000A 100kA NW40H23D2
  385,119,350 VNĐ 550,170,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW40H23D2

  ACB 3P 4000A 100kA NW40H23D2 - Mã sản phẩm : NW40H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 4000A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 3200A 100kA NW32H23D2
  283,744,230 VNĐ 405,348,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW32H23D2

  ACB 3P 3200A 100kA NW32H23D2 - Mã sản phẩm : NW32H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 3200A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 2500A 100kA NW25H23D2
  220,516,450 VNĐ 315,023,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW25H23D2

  ACB 3P 2500A 100kA NW25H23D2 - Mã sản phẩm : NW25H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 2500A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 2000A 100kA NW20H23D2
  183,026,690 VNĐ 261,466,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW20H23D2

  ACB 3P 2000A 100kA NW20H23D2 - Mã sản phẩm : NW20H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 2000A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 1600A 100kA NW16H23D2
  153,696,620 VNĐ 219,566,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW16H23D2

  ACB 3P 1600A 100kA NW16H23D2 - Mã sản phẩm : NW16H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 1600A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
 • ACB 3P 1250A 100kA NW12H23D2
  134,385,790 VNĐ 191,979,700 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: NW12H23D2

  ACB 3P 1250A 100kA NW12H23D2 - Mã sản phẩm : NW12H23D2 - Số cực : 3P - Dòng điện định mức In : 1250A - Dòng cắt Icu : 100kA - Loại drawout (kéo ra).
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll