Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Nút nhấn Schneider XA2

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ES642
  71,280 VNĐ 99,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2ES642

  Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ES642 - Đường kính đầu nấm Ø60, màu đỏ. - Loại xoay nhả, không đèn - 1NC - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ES422
  71,280 VNĐ 99,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2ES422

  Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ES422 - Đường kính đầu nấm Ø30, màu đen. - Loại xoay nhả, không đèn - 1NC - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ES542
  65,736 VNĐ 91,300 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2ES542

  Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ES542 - Đường kính đầu nấm Ø40, màu đỏ. - Loại xoay nhả, không đèn - 1NC - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp  
 • Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ES442
  71,280 VNĐ 99,000 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2ES442

  Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ES442 - Đường kính đầu nấm Ø30, màu đỏ. - Loại xoay nhả, không đèn - 1NC - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp        
 • Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ET42
  140,184 VNĐ 194,700 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2ET42

    Nút dừng khẩn cấp Ø22 Schneider XA2ET42 - Đường kính đầu nấm Ø40, màu đỏ. - Loại kéo nhả, không đèn - 1NC - Độ bền cơ học cao - Chống chịu được với sự khắc nghiệt của môi trường công nghiệp      
 • Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW34Q2
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW34Q2

  Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW34Q2 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu đỏ - 1NC - Có đèn - Điện áp nguồn: 380VAC  
 • Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW34Q2
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW34Q2

  Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW34Q2 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu đỏ - 1NC - Có đèn - Điện áp nguồn: 380VAC  
 • Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW36Q1
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW36Q1

  Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW36Q1 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu xanh dương - 1NO - Có đèn - Điện áp nguồn: 380VAC  
 • Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW35Q1
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW35Q1

  Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW35Q1 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu vàng - 1NO - Có đèn - Điện áp nguồn: 380VAC    
 • Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW34Q1
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW34Q1

  Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW34Q1 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu đỏ - 1NO - Có đèn - Điện áp nguồn: 380VAC    
 • Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW33Q1
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW33Q1

  Nút nhấn nhả, 380VAC, Schneider XA2EW33Q1 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu xanh lá - 1NO - Có đèn - Điện áp nguồn: 380VAC    
 • Nút nhấn nhả, 380VAC Schneider XA2EW31Q1
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW31Q1

  Nút nhấn nhả, 380VAC Schneider XA2EW31Q1 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu trắng - 1NO - Có đèn - Điện áp nguồn: 380VAC    
 • Nút nhấn nhả, 220VAC, Schneider XA2EW34M2
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW34M2

  Nút nhấn nhả, 220VAC, Schneider XA2EW34M2 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu đỏ - 1NC - Có đèn - Điện áp nguồn: 220VAC  
 • Nút nhấn nhả, 220VAC, Schneider XA2EW36M1
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW36M1

  Nút nhấn nhả, 220VAC, Schneider XA2EW36M1 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu xanh dương - 1NO - Có đèn - Điện áp nguồn: 220VAC    
 • Nút nhấn nhả, 220VAC, Schneider XA2EW35M1
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW35M1

  Nút nhấn nhả, 220VAC, Schneider XA2EW35M1 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu vàng - 1NO - Có đèn - Điện áp nguồn: 220VAC    
 • Nút nhấn nhả, 220VAC, Schneider XA2EW34M1
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW34M1

  Nút nhấn nhả, 220VAC, Schneider XA2EW34M1 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu đỏ - 1NO - Có đèn - Điện áp nguồn: 220VAC  
 • Nút nhấn nhả, 220VAC, Schneider XA2EW33M1
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW33M1

  Nút nhấn nhả, 220VAC, Schneider XA2EW33M1 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu xanh lá - 1NO - Có đèn - Điện áp nguồn: 220VAC  
 • Nút nhấn nhả, 220VAC Schneider XA2EW31M1
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW31M1

  Nút nhấn nhả, 220VAC Schneider XA2EW31M1 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu trắng - 1NO - Có đèn - Điện áp nguồn: 220VAC      
 • Nút nhấn nhả, 24V AC/DC, Schneider XA2EW34B2
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW34B2

  Nút nhấn nhả, 24V AC/DC, Schneider XA2EW34B2 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu đỏ - 1NC - Có đèn - Điện áp nguồn: 24V AC/DC        
 • Nút nhấn nhả, 24V AC/DC, Schneider XA2EW35B1
  102,168 VNĐ 141,900 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: XA2EW35B1

  Nút nhấn nhả, 24V AC/DC, Schneider XA2EW35B1 - Nút nhấn nhả, Ø22, màu vàng - 1NO - Có đèn - Điện áp nguồn: 24V AC/DC        
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll