Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 6
Today : 2873
Yesterday : 3188
This month : 25149
Total hits : 79820

Relay kiếng Schneider RMX

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Đế 14 chân RXZE1M4C
  56,232 VNĐ 78,100 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXZE1M4C

  Đế 14 chân RXZE1M4C - Đế 14 chân nhỏ. - Chịu dòng 7A - bề rộng 29mm  
 • Đế 8 chân RXZE1M2C
  41,976 VNĐ 58,300 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXZE1M2C

  Đế 8 chân RXZE1M2C - Đế 8 chân nhỏ. - Chịu dòng 7A - Bề rộng 22mm  
 • Relay kiếng 230VAC, 3A RXM4LB2P7
  99,792 VNĐ 138,600 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB2P7

  Relay kiếng 230VAC, 3A RXM4LB2P7 - 14 chân - Điện áp nguồn: 230VAC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Có LED báo trạng thái  
 • Realy kiếng 120VAC, 3A RXM4LB2F7
  99,792 VNĐ 138,600 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB2F7

  Realy kiếng 120VAC, 3A RXM4LB2F7 - 14 chân - Điện áp nguồn: 120VAC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Có LED báo trạng thái  
 • Relay kiếng 24VAC, 3A RXM4LB2B7
  99,792 VNĐ 138,600 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB2B7

  Relay kiếng 24VAC, 3A RXM4LB2B7 - 14 chân - Điện áp nguồn: 24VAC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Có LED báo trạng thái    
 • Relay kiếng 110VDC, 3A RXM4LB2FD
  99,792 VNĐ 138,600 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB2FD

  Relay kiếng 110VDC, 3A RXM4LB2FD - 14 chân - Điện áp nguồn: 110VDC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Có LED báo trạng thái  
 • Relay kiếng 48VDC, 3A RXM4LB2ED
  95,832 VNĐ 133,100 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB2ED

  Relay kiếng 48VDC, 3A RXM4LB2ED - 14 chân - Điện áp nguồn: 48VDC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Có LED báo trạng thái    
 • Relay kiếng 36VDC, 3A RXM4LB2CD
  95,832 VNĐ 133,100 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB2CD

  Relay kiếng 36VDC, 3A RXM4LB2CD - 14 chân - Điện áp nguồn: 36VDC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Có LED báo trạng thái  
 • Relay kiếng 12VDC, 3A RXM4LB2JD
  95,832 VNĐ 133,100 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB2JD

  Relay kiếng 12VDC, 3A RXM4LB2JD - 14 chân - Điện áp nguồn: 24VDC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Có LED báo trạng thái    
 • Relay kiếng 24VDC, 3A RXM4LB2BD
  95,832 VNĐ 133,100 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB2BD

  Relay kiếng 24VDC, 3A RXM4LB2BD - 14 chân - Điện áp nguồn: 24VDC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Có LED báo trạng thái  
 • Relay kiếng 230VAC, 3A RXM4LB1P7
  92,664 VNĐ 128,700 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB1P7

  Relay kiếng 230VAC RXM4LB1P7 - 14 chân - Điện áp nguồn: 230VDC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Không có LED báo trạng thái  
 • Relay kiếng 120VAC 3A RXM4LB1F7
  92,664 VNĐ 128,700 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB1F7

  . Relay kiếng 120VAC RXM4LB1F7 - 14 chân - Điện áp nguồn: 120VAC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Không có LED báo trạng thái    
 • Relay kiếng 24VAC, 3A RXM4LB1B7
  92,664 VNĐ 128,700 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB1B7

  Relay 24VAC, 3A RXM4LB1B7 - 14 chân - Điện áp nguồn: 24VAC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Không có LED báo trạng thái  
 • Relay kiếng 48VDC, 3A RXM4LB1ED
  88,704 VNĐ 123,200 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB1ED

  Relay 48VDC, 3A kiếng RXM4LB1ED - 14 chân - Điện áp nguồn: 48VDC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Không có LED báo trạng thái  
 • Relay kiếng 24VDC, 3A RXM4LB1BD
  88,704 VNĐ 123,200 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB1BD

  Relay kiếng 24VDC, 3A RXM4LB1BD - 14 chân - Điện áp nguồn: 24VDC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Không có LED báo trạng thái  
 • Relay kiếng 12VDC, 3A RXM4LB1JD
  88,704 VNĐ 123,200 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM4LB1JD

  Relay kiếng 12VDC, 3A RXM4LB1JD - 14 chân - Điện áp nguồn: 12VDC - Dòng điện định mức: 3A - Tiếp điểm: 4 CO - Không có LED báo trạng thái          
 • Relay kiếng 230VAC, 5A RXM2LB2P7
  87,912 VNĐ 122,100 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM2LB2P7

  Relay kiếng 230VAC, 5A RXM2LB2P7 - 8 chân - Điện áp nguồn: 230VAC - Dòng điện định mức: 5A - Tiếp điểm: 2 CO - Có LED báo trạng thái        
 • Relay kiếng 120VAC, 5A RXM2LB2F7
  87,912 VNĐ 122,100 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM2LB2F7

  Relay kiếng 120VAC, 5A RXM2LB2F7 - 8 chân - Điện áp nguồn: 120VDC - Dòng điện định mức: 5A - Tiếp điểm: 2 CO - Có LED báo trạng thái      
 • Relay kiếng 24VAC, 5A RXM2LB2B7
  87,912 VNĐ 122,100 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM2LB2B7

  Relay kiếng 24VAC, 5A RXM2LB2B7 - 8 chân - Điện áp nguồn: 24VAC - Dòng điện định mức: 5A - Tiếp điểm: 2 CO - Không có LED báo trạng thái  
 • Relay kiếng 48VDC, 5A RXM2LB2ED
  87,912 VNĐ 122,100 VNĐ
  - 28%

  Mã sản phẩm: RXM2LB2ED

  Relay kiếng 48VDC, 5A RXM2LB2ED - 8 chân - Điện áp nguồn: 48VDC - Dòng điện định mức: 5A - Tiếp điểm: 2 CO - Có LED báo trạng thái  
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll