Hỗ trợ trực tuyến

Rờle nhiệt TVS được thiết kế để bảo vệ mạch điện a.c và động cơ ngăn ngừa

   + Quá tải

   + Mất pha

   + Thời gian khởi động dài

   + Kẹt motor

Rờle TVS dùng phối hợp với contactor Easypact TVS

Relay nhiệt bảo vệ quá tải Easypact LRE

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Relay nhiệt LRE480
  1,327,480 VNĐ 1,896,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE480

  Relay nhiệt LRE480     - Mã sản phẩm: LRE480 - Mức điều chỉnh dòng điện: 51 - 81A - Dùng cho contactor Easypact LC1E120 - LC1E0
 • Relay nhiệt LRE365
  1,266,650 VNĐ 1,809,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE365

  Relay nhiệt LRE365     - Mã sản phẩm: LRE365 - Mức điều chỉnh dòng điện: 80 - 104A - Dùng cho contactor Easypact LC1E95
 • Relay nhiệt LRE363
  1,266,650 VNĐ 1,809,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE363

  Relay nhiệt LRE363     - Mã sản phẩm: LRE363 - Mức điều chỉnh dòng điện: 63 - 80A - Dùng cho contactor Easypact LC1E80 - LC1E95
 • Relay nhiệt LRE361
  462,770 VNĐ 661,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE361

  Relay nhiệt LRE361     - Mã sản phẩm: LRE361 - Mức điều chỉnh dòng điện: 55 - 70A - Dùng cho contactor Easypact LC1E80 - LC1E95
 • Relay nhiệt LRE359
  442,750 VNĐ 632,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE359

  Relay nhiệt LRE359     - Mã sản phẩm: LRE359 - Mức điều chỉnh dòng điện: 48 - 65A - Dùng cho contactor Easypact LC1E65 - LC1E95
 • Relay nhiệt LRE357
  442,750 VNĐ 632,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE357

  Relay nhiệt LRE357     - Mã sản phẩm: LRE357 - Mức điều chỉnh dòng điện: 37 - 50A - Dùng cho contactor Easypact LC1E50 - LC1E95
 • Relay nhiệt LRE355
  442,750 VNĐ 632,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE355

  Relay nhiệt LRE355     - Mã sản phẩm: LRE355 - Mức điều chỉnh dòng điện: 30 - 40A - Dùng cho contactor Easypact LC1E40 - LC1E95
 • Relay nhiệt LRE353
  442,750 VNĐ 632,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE353

  Relay nhiệt LRE353     - Mã sản phẩm: LRE353 - Mức điều chỉnh dòng điện: 23 - 32A - Dùng cho contactor Easypact LC1E40 - LC1E95
 • Relay nhiệt LRE322
  442,750 VNĐ 632,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE322

  Relay nhiệt LRE322     - Mã sản phẩm: LRE322 - Mức điều chỉnh dòng điện: 17 - 25A - Dùng cho contactor Easypact LC1E40 - LC1E95
 • Relay nhiệt LRE35
  218,680 VNĐ 312,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE35

  Relay nhiệt LRE35     - Mã sản phẩm: LRE35 - Mức điều chỉnh dòng điện: 30 - 38A - Dùng cho contactor Easypact LC1E38
 • Relay nhiệt LRE32
  218,680 VNĐ 312,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE32

  Relay nhiệt LRE32     - Mã sản phẩm: LRE32 - Mức điều chỉnh dòng điện: 23 - 32A - Dùng cho contactor Easypact LC1E25 - LC1E38
 • Relay nhiệt LRE22
  218,680 VNĐ 312,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE22

  Relay nhiệt LRE22     - Mã sản phẩm: LRE22 - Mức điều chỉnh dòng điện: 16 - 24A - Dùng cho contactor Easypact LC1E25 - LC1E38
 • Relay nhiệt LRE21
  218,680 VNĐ 312,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE21

  Relay nhiệt LRE21     - Mã sản phẩm: LRE21 - Mức điều chỉnh dòng điện: 12 - 18A - Dùng cho contactor Easypact LC1E18 - LC1E38
 • Relay nhiệt LRE16
  218,680 VNĐ 312,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE16

  Relay nhiệt LRE16     - Mã sản phẩm: LRE16 - Mức điều chỉnh dòng điện: 9 - 13A - Dùng cho contactor Easypact LC1E12 - LC1E38
 • Relay nhiệt LRE14
  218,680 VNĐ 312,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE14

  Relay nhiệt LRE14     - Mã sản phẩm: LRE14 - Mức điều chỉnh dòng điện: 7 - 10A - Dùng cho contactor Easypact LC1E09 - LC1E38
 • Relay nhiệt LRE12
  218,680 VNĐ 312,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE12

  Relay nhiệt LRE12     - Mã sản phẩm: LRE12 - Mức điều chỉnh dòng điện: 5.5 - 8A - Dùng cho contactor Easypact LC1E09 - LC1E38
 • Relay nhiệt LRE10
  218,680 VNĐ 312,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE10

  Relay nhiệt LRE10     - Mã sản phẩm: LRE10 - Mức điều chỉnh dòng điện: 4 - 6A - Dùng cho contactor Easypact LC1E06 - LC1E38
 • Relay nhiệt LRE08
  218,680 VNĐ 312,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE08

  Relay nhiệt LRE08     - Mã sản phẩm: LRE08 - Mức điều chỉnh dòng điện: 2.5 - 4A - Dùng cho contactor Easypact LC1E06 - LC1E38
 • Relay nhiệt LRE07
  218,680 VNĐ 312,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE07

  Relay nhiệt LRE07     - Mã sản phẩm: LRE07 - Mức điều chỉnh dòng điện: 1.6 - 2.5A - Dùng cho contactor Easypact LC1E06 - LC1E38
 • Relay nhiệt LRE06
  218,680 VNĐ 312,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRE06

  Relay nhiệt LRE06     - Mã sản phẩm: LRE06 - Mức điều chỉnh dòng điện: 1 - 1.6A - Dùng cho contactor Easypact LC1E06 - LC1E38
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll