Hỗ trợ trực tuyến

- Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D.

- Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha.

- Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực.

- Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP.

Relay nhiệt bảo vệ quá tải Tesys D

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Relay nhiệt LRD4369
  3,334,870 VNĐ 4,764,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD4369

  Relay nhiệt LRD4369     - Mã sản phẩm: LRD4369 - Mức điều chỉnh dòng điện: 110 - 140A - Dùng cho contactor Tesys  LC1D150      
 • Relay nhiệt LRD4367
  3,245,550 VNĐ 4,636,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD4367

  Relay nhiệt LRD4367     - Mã sản phẩm: LRD4367 - Mức điều chỉnh dòng điện: 95 - 120A - Dùng cho contactor Tesys LC1D115 & LC1D150      
 • Relay nhiệt LRD4365
  2,951,410 VNĐ 4,216,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD4365

  Relay nhiệt LRD4365     - Mã sản phẩm: LRD4365 - Mức điều chỉnh dòng điện: 80 - 104A - Dùng cho contactor Tesys LC1D115 & LC1D150      
 • Relay nhiệt LRD3365
  2,078,230 VNĐ 2,968,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD3365

  Relay nhiệt LRD3365     - Mã sản phẩm: LRD3365 - Mức điều chỉnh dòng điện: 80 - 104A - Dùng cho contactor Tesys LC1D80 & LC1D95      
 • Relay nhiệt LRD3363
  1,927,310 VNĐ 2,753,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD3363

  Relay nhiệt LRD3363     - Mã sản phẩm: LRD3363 - Mức điều chỉnh dòng điện: 63 - 80A - Dùng cho contactor Tesys LC1D80 & LC1D95      
 • Relay nhiệt LRD3361
  1,644,720 VNĐ 2,349,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD3361

  Relay nhiệt LRD3361     - Mã sản phẩm: LRD3361 - Mức điều chỉnh dòng điện: 55 - 70A - Dùng cho contactor Tesys LC1D80 & LC1D95      
 • Relay nhiệt LRD365
  1,602,370 VNĐ 2,289,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD365

  Relay nhiệt LRD365     - Mã sản phẩm: LRD365 - Mức điều chỉnh dòng điện: 48 - 65A - Dùng cho contactor Tesys LC1D50A - LC1D65A      
 • Relay nhiệt LRD350
  1,303,610 VNĐ 1,862,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD350

  Relay nhiệt LRD350     - Mã sản phẩm: LRD350 - Mức điều chỉnh dòng điện: 37 - 50A - Dùng cho contactor Tesys LC1D40A - LC1D65A      
 • Relay nhiệt LRD340
  1,303,610 VNĐ 1,862,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD340

  Relay nhiệt LRD340     - Mã sản phẩm: LRD340 - Mức điều chỉnh dòng điện: 30 - 40A - Dùng cho contactor Tesys LC1D40A - LC1D65A      
 • Relay nhiệt LRD332
  1,373,680 VNĐ 1,962,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD332

  Relay nhiệt LRD332     - Mã sản phẩm: LRD332 - Mức điều chỉnh dòng điện: 23 - 32A - Dùng cho contactor Tesys LC1D40A - LC1D65A      
 • Relay nhiệt LRD325
  1,250,480 VNĐ 1,786,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD325

  Relay nhiệt LRD325     - Mã sản phẩm: LRD325 - Mức điều chỉnh dòng điện: 16 - 25A - Dùng cho contactor Tesys LC1D40A - LC1D65A      
 • Relay nhiệt LRD318
  1,211,980 VNĐ 1,731,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD318

  Relay nhiệt LRD318     - Mã sản phẩm: LRD318 - Mức điều chỉnh dòng điện: 12 - 18A - Dùng cho contactor Tesys LC1D40A - LC1D65A      
 • Relay nhiệt LRD313
  1,173,480 VNĐ 1,676,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD313

  Relay nhiệt LRD313     - Mã sản phẩm: LRD313 - Mức điều chỉnh dòng điện: 9 - 13A - Dùng cho contactor Tesys LC1D40A - LC1D65A      
 • Relay nhiệt LRD35
  510,510 VNĐ 729,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD35

  Relay nhiệt LRD35     - Mã sản phẩm: LRD35 - Mức điều chỉnh dòng điện: 30 - 38A - Dùng cho contactor Tesys LC1D32 & LC1D38      
 • Relay nhiệt LRD32
  509,320 VNĐ 727,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD32

  Relay nhiệt LRD32     - Mã sản phẩm: LRD32 - Mức điều chỉnh dòng điện: 25 - 32A - Dùng cho contactor Tesys LC1D25 - LC1D38      
 • Relay nhiệt LRD22
  388,080 VNĐ 554,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD22

  Relay nhiệt LRD22     - Mã sản phẩm: LRD22 - Mức điều chỉnh dòng điện: 16 - 24A - Dùng cho contactor Tesys LC1D25 - LC1D38      
 • Relay nhiệt LRD21
  371,910 VNĐ 531,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD21

  Relay nhiệt LRD21     - Mã sản phẩm: LRD21 - Mức điều chỉnh dòng điện: 12 - 18A - Dùng cho contactor Tesys LC1D18 - LC1D38      
 • Relay nhiệt LRD16
  338,030 VNĐ 482,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD16

  Relay nhiệt LRD16     - Mã sản phẩm: LRD16 - Mức điều chỉnh dòng điện: 9 - 13A - Dùng cho contactor Tesys LC1D12 - LC1D38      
 • Relay nhiệt LRD14
  338,030 VNĐ 482,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD14

  Relay nhiệt LRD14     - Mã sản phẩm: LRD14 - Mức điều chỉnh dòng điện: 7 - 10A - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38      
 • Relay nhiệt LRD12
  338,030 VNĐ 482,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LRD12

  Relay nhiệt LRD12     - Mã sản phẩm: LRD12 - Mức điều chỉnh dòng điện: 5.5 - 8A - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38      
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll