Hỗ trợ trực tuyến

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K

- Tương thích cho lắp đặt và khởi động từ loại K.

- Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha.

- Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực.

- Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP.

Relay nhiệt bảo vệ quá tải Tesys K

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Relay nhiệt LR2K0322
  768,460 VNĐ 1,097,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0322

  Relay nhiệt LR2K0322     - Mã sản phẩm: LR2K0322 - Mức điều chỉnh dòng điện: 12.00 - 16.00A  
 • Relay nhiệt LR2K0321
  768,460 VNĐ 1,097,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0321

  Relay nhiệt LR2K0321     - Mã sản phẩm: LR2K0321 - Mức điều chỉnh dòng điện: 10.00 - 14.00A  
 • Relay nhiệt LR2K0316
  689,150 VNĐ 984,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0316

  Relay nhiệt LR2K0316     - Mã sản phẩm: LR2K0316 - Mức điều chỉnh dòng điện: 8.00 - 11.50A  
 • Relay nhiệt LR2K0314
  689,150 VNĐ 984,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0314

  Relay nhiệt LR2K0314     - Mã sản phẩm: LR2K0314 - Mức điều chỉnh dòng điện: 5.50 - 8.00A  
 • Relay nhiệt LR2K0312
  689,150 VNĐ 984,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0312

  Relay nhiệt LR2K0312     - Mã sản phẩm: LR2K0312 - Mức điều chỉnh dòng điện: 3.70 - 5.50A  
 • Relay nhiệt LR2K0310
  689,150 VNĐ 984,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0310

  Relay nhiệt LR2K0310     - Mã sản phẩm: LR2K0310 - Mức điều chỉnh dòng điện: 2.60-0.3.70A  
 • Relay nhiệt LR2K0308
  689,150 VNĐ 984,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0308

  Relay nhiệt LR2K0308     - Mã sản phẩm: LR2K0308 - Mức điều chỉnh dòng điện: 1.80-0.2.60A  
 • Relay nhiệt LR2K0307
  689,150 VNĐ 984,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0307

  Relay nhiệt LR2K0307     - Mã sản phẩm: LR2K0307 - Mức điều chỉnh dòng điện: 1.20-0.1.80A  
 • Relay nhiệt LR2K0306
  689,150 VNĐ 984,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0306

  Relay nhiệt LR2K0306     - Mã sản phẩm: LR2K0306 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.80-0.1.20A  
 • Relay nhiệt LR2K0305
  689,150 VNĐ 984,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0305

  Relay nhiệt LR2K0305     - Mã sản phẩm: LR2K0305 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.54-0.80A  
 • Relay nhiệt LR2K0304
  689,150 VNĐ 984,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0304

  Relay nhiệt LR2K0304     - Mã sản phẩm: LR2K0304 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.36-0.54A  
 • Relay nhiệt LR2K0303
  689,150 VNĐ 984,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0303

  Relay nhiệt LR2K0303     - Mã sản phẩm: LR2K0303 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.23-0.36A  
 • Relay nhiệt LR2K0302
  689,150 VNĐ 984,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0302

  Relay nhiệt LR2K0302     - Mã sản phẩm: LR2K0302 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.16-0.23A  
 • Relay nhiệt LR2K0301
  689,150 VNĐ 984,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR2K0301

  Relay nhiệt LR2K0301     - Mã sản phẩm: LR2K0301 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.11-0.16A  
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll