Hỗ trợ trực tuyến

- Relay bảo vệ nhiệt điện tử, reset tự động hoặc bằng tay.

- Bảo vệ quá dòng điện với chức năng ngắt có chỉ thị.

- Hiệu chỉnh được thời gian khởi động (thời gian D).

- Hiệu chỉnh được thời gian chịu quá tải lặp lại (thời gian O).

Relay nhiệt điện tử Tesys EOCR-LT47-LR97

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Relay nhiệt điện tử LR97D38B
  2,185,260 VNĐ 3,121,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D38B

  Relay nhiệt điện tử LR97D38B     - Mã sản phẩm: LR97D38B - Mức điều chỉnh dòng điện: 20 - 38A - Điện áp: 24VAC/DC - Dùng cho contactor Tesys LC1D25 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D38F7
  2,185,260 VNĐ 3,121,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D38F7

  Relay nhiệt điện tử LR97D38F7     - Mã sản phẩm: LR97D38F7 - Mức điều chỉnh dòng điện: 20 - 38A - Điện áp: 110VAC - Dùng cho contactor Tesys LC1D25 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D38M7
  2,185,260 VNĐ 3,121,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D38M7

  Relay nhiệt điện tử LR97D38M7     - Mã sản phẩm: LR97D38M7 - Mức điều chỉnh dòng điện: 20 - 38A - Điện áp: 220VAC - Dùng cho contactor Tesys LC1D25 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D25E
  1,963,500 VNĐ 2,805,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D25E

  Relay nhiệt điện tử LR97D25E     - Mã sản phẩm: LR97D25E - Mức điều chỉnh dòng điện: 5 - 25A - Điện áp: 48VAC/DC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D25B
  1,963,500 VNĐ 2,805,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D25B

  Relay nhiệt điện tử LR97D25B     - Mã sản phẩm: LR97D25B - Mức điều chỉnh dòng điện: 5 - 25A - Điện áp: 24VAC/DC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D25F7
  1,963,500 VNĐ 2,805,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D25F7

  Relay nhiệt điện tử LR97D25F7     - Mã sản phẩm: LR97D25F7 - Mức điều chỉnh dòng điện: 5 - 25A - Điện áp: 110VAC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D25M7
  1,963,500 VNĐ 2,805,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D25M7

  Relay nhiệt điện tử LR97D25M7     - Mã sản phẩm: LR97D25M7 - Mức điều chỉnh dòng điện: 5 - 25A - Điện áp: 220VAC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D07E
  1,772,540 VNĐ 2,532,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D07E

  Relay nhiệt điện tử LR97D07E     - Mã sản phẩm: LR97D07E - Mức điều chỉnh dòng điện: 1.2 - 7A - Điện áp: 48VAC/DC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D07B
  1,772,540 VNĐ 2,532,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D07B

  Relay nhiệt điện tử LR97D07B     - Mã sản phẩm: LR97D07B - Mức điều chỉnh dòng điện: 1.2 - 7A - Điện áp: 24VAC/DC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D07F7
  1,772,540 VNĐ 2,532,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D07F7

  Relay nhiệt điện tử LR97D07F7     - Mã sản phẩm: LR97D07F7 - Mức điều chỉnh dòng điện: 1.2 - 7A - Điện áp: 110VAC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D07M7
  1,772,540 VNĐ 2,532,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D07M7

  Relay nhiệt điện tử LR97D07M7     - Mã sản phẩm: LR97D07M7 - Mức điều chỉnh dòng điện: 1.2 - 7A - Điện áp: 220VAC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D015E
  1,672,440 VNĐ 2,389,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D015E

  Relay nhiệt điện tử LR97D015E     - Mã sản phẩm: LR97D015E - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.5-6A - Điện áp: 48VAC/DC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D015B
  1,672,440 VNĐ 2,389,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D015B

  Relay nhiệt điện tử LR97D015B     - Mã sản phẩm: LR97D015B - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.5-6A - Điện áp: 24VAC/DC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D015F7
  1,672,440 VNĐ 2,389,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D015F7

  Relay nhiệt điện tử LR97D015F7     - Mã sản phẩm: LR97D015F7 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.5-6A - Điện áp: 110VAC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LR97D015M7
  1,672,440 VNĐ 2,389,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LR97D015M7

  Relay nhiệt điện tử LR97D015M7     - Mã sản phẩm: LR97D015M7 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.5-6A - Điện áp: 220VAC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38
 • Relay nhiệt điện tử LT4760EA
  1,456,840 VNĐ 2,081,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LT4760EA

  Relay nhiệt điện tử LT4760EA     - Mã sản phẩm: LT4760EA - Mức điều chỉnh dòng điện: 5 - 60A - Điện áp:248VAC/DC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D95 - Loại reset tự động
 • Relay nhiệt điện tử LT4760BA
  1,456,840 VNĐ 2,081,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LT4760BA

  Relay nhiệt điện tử LT4760BA     - Mã sản phẩm: LT4760BA - Mức điều chỉnh dòng điện: 5 - 60A - Điện áp:24VAC/DC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D95 - Loại reset tự động
 • Relay nhiệt điện tử LT4760F7A
  1,456,840 VNĐ 2,081,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LT4760F7A

  Relay nhiệt điện tử LT4760F7A     - Mã sản phẩm: LT4760F7A - Mức điều chỉnh dòng điện: 5 - 60A - Điện áp:110VAC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D95 - Loại reset tự động
 • Relay nhiệt điện tử LT4760M7A
  1,456,840 VNĐ 2,081,200 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LT4760M7A

  Relay nhiệt điện tử LT4760M7A     - Mã sản phẩm: LT4760M7A - Mức điều chỉnh dòng điện: 5 - 60A - Điện áp: 220VAC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D95 - Loại reset tự động
 • Relay nhiệt điện tử LT4730EA
  1,304,380 VNĐ 1,863,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LT4730EA

  Relay nhiệt điện tử LT4730EA     - Mã sản phẩm: LT4730EA - Mức điều chỉnh dòng điện: 3 - 30A - Điện áp: 48VAC/DC - Dùng cho contactor Tesys LC1D09 - LC1D38 - Loại reset tự động
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll