Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Cầu dao bảo vệ động cơ Easypact GZ1-Motor CB

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E3212345678
  718,410 VNĐ 1,026,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E32

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E32     - Mã sản phẩm: GZ1E32 - Mức điều chỉnh dòng điện: 24 - 32A - Kiểu núm nút nhấn Quý khách tham khảo bảng giá SChneider đầy đủ cập nhật 2023 tại đây  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E32
  718,410 VNĐ 1,026,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E32

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E32     - Mã sản phẩm: GZ1E32 - Mức điều chỉnh dòng điện: 24 - 32A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E32
  718,410 VNĐ 1,026,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E32

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E32     - Mã sản phẩm: GZ1E32 - Mức điều chỉnh dòng điện: 24 - 32A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E22
  718,410 VNĐ 1,026,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E22

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E22     - Mã sản phẩm: GZ1E22 - Mức điều chỉnh dòng điện: 20 - 25A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E21
  718,410 VNĐ 1,026,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E21

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E21     - Mã sản phẩm: GZ1E21 - Mức điều chỉnh dòng điện: 17 - 23A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E20
  718,410 VNĐ 1,026,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E20

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E20     - Mã sản phẩm: GZ1E20 - Mức điều chỉnh dòng điện: 13 - 18A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E16
  718,410 VNĐ 1,026,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E16

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E16     - Mã sản phẩm: GZ1E16 - Mức điều chỉnh dòng điện: 9 - 14A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E14
  639,870 VNĐ 914,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E14

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E14     - Mã sản phẩm: GZ1E14 - Mức điều chỉnh dòng điện: 6 - 10A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E10
  593,670 VNĐ 848,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E10

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E10     - Mã sản phẩm: GZ1E10 - Mức điều chỉnh dòng điện: 4 - 6.3A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E08
  593,670 VNĐ 848,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E08

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E08     - Mã sản phẩm: GZ1E08 - Mức điều chỉnh dòng điện: 2.5 - 4A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E07
  593,670 VNĐ 848,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E07

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E07     - Mã sản phẩm: GZ1E07 - Mức điều chỉnh dòng điện: 1.6 - 2.5A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E06
  593,670 VNĐ 848,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E06

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E06     - Mã sản phẩm: GZ1E06 - Mức điều chỉnh dòng điện: 1 - 1.6A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E05
  557,480 VNĐ 796,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E05

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E05     - Mã sản phẩm: GZ1E05 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.63 - 1A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E04
  557,480 VNĐ 796,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E04

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E04     - Mã sản phẩm: GZ1E04 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.40 - 0.63A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E03
  557,480 VNĐ 796,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E03

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E03     - Mã sản phẩm: GZ1E03 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.25 - 0.40A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E02
  557,480 VNĐ 796,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E02

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E02     - Mã sản phẩm: GZ1E02 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.16 - 0.25A - Kiểu núm nút nhấn  
 • Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E01
  557,480 VNĐ 796,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: GZ1E01

  Cầu dao bảo vệ động cơ GZ1E01     - Mã sản phẩm: GZ1E01 - Mức điều chỉnh dòng điện: 0.1-0.16A - Kiểu núm nút nhấn  
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll