Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Khởi động từ Tesys LC1D

- Khởi động từ loại D, dùng cho điều khiển động cơ có công suất lên đến 75 kW, AC-3.

- Cuộn dây điều khiển bằng điện áp AC, DC hoặc DC ít tiêu thụ năng lượng.

- Tích hợp 2 tiếp điểm phụ, 1 NO và 1 NC, độ bền cơ khí và độ bền điện cao - lên đến 20 triệu lần đóng cắt với contactor từ 9 đến 38A.

- Mặt che chống bụi và chống tiếp xúc.

 

- Cuộn dây điều khiển có thể thay thế lẫn nhau.

Khởi động từ Tesys LC1D

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Contactor 115A coil DC-LC1D115
  6,263,180 VNĐ 8,947,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D115

  Contactor 115A coil DC-LC1D115   - Mã sản phẩm: LC1D115xx - Dòng điện định mức: 115A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: DC Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 Contactors LC1-D09…D65A (coils with integral suppression devce fitted as standard U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD Contactors LC1-D80…D95 U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD U 0.75…1.2...
 • Contactor 95A coil DC-LC1D95
  6,263,180 VNĐ 8,947,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D95

  Contactor 95A coil DC-LC1D95   - Mã sản phẩm: LC1D95xx - Dòng điện định mức: 95A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: DC Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 Contactors LC1-D09…D65A (coils with integral suppression devce fitted as standard U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD Contactors LC1-D80…D95 U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD U 0.75…1.2...
 • Contactor 80A coil DC-LC1D80
  5,034,260 VNĐ 7,191,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D80

  Contactor 80A coil DC-LC1D80   - Mã sản phẩm: LC1D80xx - Dòng điện định mức: 80A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: DC Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 Contactors LC1-D09…D65A (coils with integral suppression devce fitted as standard U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD Contactors LC1-D80…D95 U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD U 0.75…1.2...
 • Contactor 65A coil DC-LC1D65A
  4,023,250 VNĐ 5,747,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D65A

  Contactor 65A coil DC-LC1D65A   - Mã sản phẩm: LC1D65Axx - Dòng điện định mức: 65A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: DC Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 Contactors LC1-D09…D65A (coils with integral suppression devce fitted as standard U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD Contactors LC1-D80…D95 U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD U 0.75…1.2...
 • Contactor 50A coil DC-LC1D50A
  3,194,730 VNĐ 4,563,900 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D50A

  Contactor 50A coil DC-LC1D50A   - Mã sản phẩm: LC1D50Axx - Dòng điện định mức: 50A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: DC Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 Contactors LC1-D09…D65A (coils with integral suppression devce fitted as standard U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD Contactors LC1-D80…D95 U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD U 0.75…1.2...
 • Contactor 40A coil DC-LC1D40A
  2,721,950 VNĐ 3,888,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D40A

  Contactor 40A coil DC-LC1D40A   - Mã sản phẩm: LC1D40Axx - Dòng điện định mức: 40A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: DC Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 Contactors LC1-D09…D65A (coils with integral suppression devce fitted as standard U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD Contactors LC1-D80…D95 U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD U 0.75…1.2...
 • Contactor 38A coil DC-LC1D38
  1,790,250 VNĐ 2,557,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D38

  Contactor 38A coil DC-LC1D38   - Mã sản phẩm: LC1D38xx - Dòng điện định mức: 38A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: DC Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 Contactors LC1-D09…D65A (coils with integral suppression devce fitted as standard U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD Contactors LC1-D80…D95 U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD U 0.75…1.2...
 • Contactor 32A coil DC-LC1D32
  1,519,980 VNĐ 2,171,400 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D32

  Contactor 32A coil DC-LC1D32   - Mã sản phẩm: LC1D32xx - Dòng điện định mức: 32A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: DC Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 Contactors LC1-D09…D65A (coils with integral suppression devce fitted as standard U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD Contactors LC1-D80…D95 U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD U 0.75…1.2...
 • Contactor 25A coil DC-LC1D25
  870,100 VNĐ 1,243,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D25

  Contactor 25A coil DC-LC1D25   - Mã sản phẩm: LC1D25xx - Dòng điện định mức: 25A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: DC Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 Contactors LC1-D09…D65A (coils with integral suppression devce fitted as standard U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD Contactors LC1-D80…D95 U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD U 0.75…1.2...
 • Contactor 18A coil DC-LC1D18
  870,100 VNĐ 1,243,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D18

  Contactor 18A coil DC-LC1D18   - Mã sản phẩm: LC1D18xx - Dòng điện định mức: 18A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: DC Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 Contactors LC1-D09…D65A (coils with integral suppression devce fitted as standard U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD Contactors LC1-D80…D95 U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD U 0.75…1.2...
 • Contactor 12A coil DC-LC1D12
  652,960 VNĐ 932,800 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D12

  Contactor 12A coil DC-LC1D12   - Mã sản phẩm: LC1D12xx - Dòng điện định mức: 12A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: DC Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 Contactors LC1-D09…D65A (coils with integral suppression devce fitted as standard U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD Contactors LC1-D80…D95 U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD U 0.75…1.2...
 • Contactor 9A coil DC-LC1D09
  543,620 VNĐ 776,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D09

  Contactor 9A coil DC-LC1D09   - Mã sản phẩm: LC1D09xx - Dòng điện định mức: 9A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: DC Volts 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440 Contactors LC1-D09…D65A (coils with integral suppression devce fitted as standard U 0.75…1.25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD Contactors LC1-D80…D95 U 0.85…1.1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD U 0.75…1.2...
 • Contactor 150A coil AC-LC1D150
  6,316,310 VNĐ 9,023,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D150

  Contactor 150A coil AC-LC1D150   - Mã sản phẩm: LC1D150xx - Dòng điện định mức: 150A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: AC Volts 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500   Contactors LC1-D09…D150 (coils D115 and D150 with integral suppression devce fitted as standard 50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 S7   Contactors LC1-D80…D115 50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5   60...
 • Contactor 115A coil AC-LC1D115
  5,001,920 VNĐ 7,145,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D115

  Contactor 115A coil AC-LC1D115   - Mã sản phẩm: LC1D115xx - Dòng điện định mức: 115A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: AC Volts 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500   Contactors LC1-D09…D150 (coils D115 and D150 with integral suppression devce fitted as standard 50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 S7   Contactors LC1-D80…D115 50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5   60...
 • Contactor 95A coil AC-LC1D95
  3,684,450 VNĐ 5,263,500 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D95

  Contactor 95A coil AC-LC1D95   - Mã sản phẩm: LC1D95xx - Dòng điện định mức: 95A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: AC Volts 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500   Contactors LC1-D09…D150 (coils D115 and D150 with integral suppression devce fitted as standard 50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 S7   Contactors LC1-D80…D115 50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5   60...
 • Contactor 80A coil AC-LC1D80
  2,961,420 VNĐ 4,230,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D80

  Contactor 80A coil AC-LC1D80   - Mã sản phẩm: LC1D80xx - Dòng điện định mức: 80A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: AC Volts 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500   Contactors LC1-D09…D150 (coils D115 and D150 with integral suppression devce fitted as standard 50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 S7   Contactors LC1-D80…D115 50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5   60...
 • Contactor 80A coil AC-LC1D80
  2,961,420 VNĐ 4,230,600 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D80

  Contactor 80A coil AC-LC1D80   - Mã sản phẩm: LC1D80xx - Dòng điện định mức: 80A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: AC Volts 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500   Contactors LC1-D09…D150 (coils D115 and D150 with integral suppression devce fitted as standard 50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 S7   Contactors LC1-D80…D115 50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5   60...
 • Contactor 65A coil AC-LC1D65A
  2,366,210 VNĐ 3,380,300 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D65A

  Contactor 65A coil AC-LC1D65A   - Mã sản phẩm: LC1D65Axx - Dòng điện định mức: 65A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: AC Volts 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500   Contactors LC1-D09…D150 (coils D115 and D150 with integral suppression devce fitted as standard 50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 S7   Contactors LC1-D80…D115 50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5   60...
 • Contactor 50A coil AC-LC1D50A
  1,879,570 VNĐ 2,685,100 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D50A

  Contactor 50A coil AC-LC1D50A   - Mã sản phẩm: LC1D50Axx - Dòng điện định mức: 50A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: AC Volts 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500   Contactors LC1-D09…D150 (coils D115 and D150 with integral suppression devce fitted as standard 50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 S7   Contactors LC1-D80…D115 50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5   60...
 • Contactor 40A coil AC-LC1D40A
  1,601,600 VNĐ 2,288,000 VNĐ
  - 30%

  Mã sản phẩm: LC1D40A

  Contactor 40A coil AC-LC1D40A   - Mã sản phẩm: LC1D40Axx - Dòng điện định mức: 40A - Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC - Số cực: 3P - XX là 2 ký hiệu mã đuôi tương ứng với điện áp cuộn hút: AC Volts 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500   Contactors LC1-D09…D150 (coils D115 and D150 with integral suppression devce fitted as standard 50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 S7   Contactors LC1-D80…D115 50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5   60...
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll