Hỗ trợ trực tuyến

Màn hình HMI Schneider

Bộ lập trình PLC Schneider

  • PLC Schneider Modicon Easy M100
    MODICONTM EASY M100 LOGIC CONTROLLERS PLC Modicon M100 gồm 4 model sản phẩm với điện áp nguồn 110…220VAC Model 16 I/O Model 24 I/O Model 32 I/O Model 40 I/O Sản phẩm được thiết kế tiếp cận với người dùng theo hướng Phù hợp mục đích sử dụng Dễ dàng sử dụng trong suốt chu trình hoạt động Mạnh...
  • PLC Schneider Modicon Easy M200
    MODICONTM EASY M200 LOGIC CONTROLLERS PLC Modicon M200 gồm: 8 dòng sản phẩm với điện áp nguồn 110…220V:            - 1 model 16 I/O          - 2 model 24 I/O (có hoặc không có cổng Ethernet)          - 2 model 24 I/O (có hoặc không có...
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll